Tisco được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM

22/10/2012 00:00

Ngày 06/01/2011, SGD Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo chấp thuận cho CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco) được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại SGD.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: TIS

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 184.000.000 cổ phiếu

Tổng giá trị đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 1.840 tỷ đồng

Theo Stox.vn

(Lê Thủy)