TISCO: Đảm bảo chủ động và linh hoạt trong sản xuất kinh doanh

Mới đây, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) đã tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2018 với đại diện hơn 400 doanh nghiệp, nhà phân phối, nhà cung cấp, ngân hàng cùng các bạn hàng của TISCO trên cả nước.

04/06/2018 09:41

Mới đây, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) đã tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2018 với đại diện hơn 400 doanh nghiệp, nhà phân phối, nhà cung cấp, ngân hàng cùng các bạn hàng của TISCO trên cả nước.

Năm 2017 với chiến lược đầu tư và phát triển toàn diện cùng với phương châm hành động “chất lượng hàng đầu, sản phẩm và dịch vụ đa dạng thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng” đồng thời thực hiện theo mô hình phân phối mới, Công ty đã ký hợp đồng với 10 nhà phân phối cấp 1; 417 nhà phân phối cấp 2, trên 32 vùng thị trường trong cả nước đã góp phần quan trọng vào việc phát triển và mở rộng thị trường, nâng cao sản lượng tiêu thụ thép TISCO. Bên cạnh đó, Công ty còn đẩy mạnh việc đổi mới cơ chế chính sách, áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đầu tư công nghệ thực hiện các biện pháp giảm thiểu chi phí để giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ đó năm 2017, hoạt động sản xuất của Công ty được duy trì hoạt động có hiệu quả, tiêu thụ đạt gần 745.000 tấn thép cán các loại, tổng doanh thu đạt trên 9.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 100 tỷ đồng và tiếp tục giữ vững 10% thị phần thép trong cả nước, đảm bảo ổn định việc làm cho hơn 4.670 lao động với mức lương bình quân đạt trên 8,4 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách nhà nước trên 376 tỷ đồng.

Năm 2018, Công ty tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp trong quản lý điều hành, đảm bảo chủ động và linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, coi trọng việc tranh thủ cơ hội thị trường, giảm giá thành sản phẩm, tăng sản lượng tiêu thụ, tạo điều kiện duy trì sản xuất kinh doanh có hiệu quả; ổn định việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nhân dịp này, Công ty CP gang thép Thái Nguyên đã biểu dương trên 300 nhà phân phối và các đối tác có nhiều đóng góp, góp phần cùng với công ty hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2017.

Ông Nguyễn Minh Hạnh - UV HĐQT, Phó TGĐ Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị


Ông Hoàng Ngọc Diệp - UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trao đổi với các đại biểu

Các đồng chí Lãnh đạo Công ty trao giấy chứng nhận cho các nhà phân phối