TIS: trả cổ thức năm 2010 bằng tiền

Vừa qua, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã có thông báo về việc trả cổ tức năm 2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (mã TIS-UpCOM).

22/10/2012 00:00

Vừa qua, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã có thông báo về việc trả cổ tức năm 2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (mã TIS-UpCOM).

Cụ thể,  ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/5/2011, ngày 16/05/2011 sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2010 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện: 07/06/2011.

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên có truÌ£ sở chính tại Phường Cam Giá, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên với tên chứng khoán là Cổ phiếu Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên; Mã chứng khoán:TIS trên sàn giao dịch UpCom.

 

Theo VSD