Tin hoạt động quý 3.2010 của Công ty CP thép Nhà Bè

Ngày 15/10/2010, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thép Nhà Bè đã họp phiên định kỳ  để  đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty

22/10/2012 00:00

Ngày 15/10/2010, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thép Nhà Bè đã họp phiên định kỳ  để  đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty

Mặc dù những tháng gần đây giá cả nguyên nhiên vật liệu biến động bất thường, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Nhưng cùng với sự hỗ trợ của Tổng Công ty thép Việt Nam trong việc đặt hàng gia công, Công ty đã có nhiều cố gắng  tìm kiếm khách hàng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm truyền thống, tích cực xuất khẩu cho bạn hàng Campuchia. Tuy lợi nhuận đạt được trong 9 tháng thấp hơn cùng kỳ năm 2009 (18,9 tỉ) nhưng đó là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, quản lý và người lao động trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009. Trong quý 4/2010, mục tiêu của Công ty là hoàn thành kế hoạch sản lượng, bảo toàn lợi nhuận đã đạt được và đảm bảo đời sống thu nhập cho người lao động những tháng cuối năm khi tình hình lạm phát có xu hướng tăng cao.

Hội đồng quản trị nhận thấy, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, Ban điều hành Công ty thường xuyên quan tâm đến các hoạt động khác như phong trào CNVC-lao động và công đoàn, chăm lo đời sống vật chất-tinh thần của người lao động. Trong quý 3, Công ty đã hoàn thành việc khám sức khỏe định kỳ và tổ chức điều dưỡng tại Vũng tàu cho người lao động, tổ chức cho 100% người lao động nghỉ mát trong nước và 33 công nhân lâu năm đi du lịch nước ngoài.

Hội nghị cũng kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án chuyển đổi công năng khu đất hiện hữu tại 25 Nguyễn Văn Quỳ và dự án di dời nhà máy ra KCN Nhơn trạch II-Đồng nai. Hội đồng quản trị đã ủy quyền cho Tổng giám đốc thành lập Ban quản lý dự án di dời và làm các thủ tục cần thiết để tiến hành việc thực hiện dự án vào quý 4/2010, đồng thời yêu cầu Ban điều hành Công ty tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xin giao đất của dự án chuyển đổi công năng khu đất 25 Nguyễn Văn Quỳ.

 

(Nguyễn Thành Công)