THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỦY QUYỀN QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

22/10/2012 00:00

- Căn cứ hợp đồng Quản lý Cổ đông số:03/2011/QLCĐ-VNSTEEL ngày 03/01/2012 giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP và Công ty Chứng khoán Công thương;

- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP.

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCPvà Công ty Chứng khoán Công thương trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ủy quyền Quản lý cổ đông như sau:

1. Tổ chức ủy quyền: TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ : 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : (04) 3856 1767

Website : www.vnsteel.vn

2. Tổ chức nhận ủy quyền:CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÔNG THƯƠNG

Địa chỉ : 306 Bà Triệu, Hà Nội

Điện thoại : (04) 3974 6543/ (04) 3974 1766

Fax : (04) 3974 1767

Website : www.vietinbanksc.com.vn

3. Nội dung ủy quyền:

· Thực hiện theo dõi và quản lý danh sách cổ đông của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP.

· Thực hiện quản lý chuyển nhượng cổ phần, hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần, làm thủ tục cấp/ đổi Sổ chứng nhận cổ đông.

· Thực hiện phong tỏa và giải tỏa cổ phiếu (nếu có).

· Gửi thư thông báo các quyền cho cổ đông của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP;

· Hướng dẫn cổ đông thủ tục đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm;

· Trả cổ tức bằng cổ phiếu/cổ phiếu thưởng;

· Chi trả hộ cổ tức bằng tiền cho cổ đông

· Thực hiện các quyền khác khi có phát sinh.

4. Thời gian, địa điểm và thủ tục

Kể từ ngày 27/02/2012 Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, thay đổi thông tin cổ đông, vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty Chứng khoán Công thương (VietinBankSc) để được hướng dẫn cụ thể theo địa chỉ sau:

Tại Hà Nội

Trụ sở chính VietinBankSc

Phòng Dịch vụ chứng khoán

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3974 6543/ 3974 1766

Fax: (04) 39741767

Ms: Trần Thị Xuân

Phòng Giao dịch Thái Thịnh

Địa chỉ: 196 Thái Thịnh - Đống Đa -Hà Nội

Điện thoại: (04) 3519 0145

Fax: (04) 3519 0141

Ms: Vũ Thị Lệ

Tại TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh VietinBankSc tại TP.HCM

Phòng Môi giới – Lưu ký

Địa chỉ: 49 Tôn Thất Đạm, Quận, TP.HCM

Điện thoại : (08) 3820 1874

Fax: (08) 3820 0899/ 3820 0921

Ms: Nguyễn Thị Phương Tính

Phòng Giao dịch Phan Đăng Lưu

Địa chỉ: Tầng M - 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: (08) 3551 5609

Fax: (08) 3551 5605

Ms: Chu Thị Khánh Loan

Trân trọng thông báo./.