THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN

Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (VNSTEEL) hiện đang cần tuyển 02 chuyên viên làm công việc Kế toán tổng hợp và Kế toán tài chính ngân hàng.

27/05/2016 13:01

Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (VNSTEEL) hiện đang cần tuyển 02 chuyên viên làm công việc Kế toán tổng hợp và Kế toán tài chính ngân hàng.

Ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc tại Ban Tài chính Kế toán - VNSTEEL, 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

1. Vị trí Chuyên viên Kế toán tổng hợp:

a) Yêu cầu:

- Giới tính: Nam/Nữ

- Trình độ:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính quy chuyên ngành kế toán tổng hợp.

+ Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Internet và các chương trình phần mềm về nghiệp vụ kế toán, thống kê.

+ Ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh giao tiếp thông thường.

- Tuổi đời: không quá 35 tuổi, có sức khoẻ tốt đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Ngoại hình: Có ngoại hình ưa nhìn.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu có 3 năm làm việc trong lĩnh vực cần tuyển hoặc tốt nghiệp loại khá trở lên đối với sinh viên mới ra trường.

b) Công việc chính:

- Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch huy động vốn (ngắn hạn /dài hạn ) hàng năm;

- Tập hợp hồ sơ, lập báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất của hệ thống định kỳ ( quý, năm );

- Thực hiện việc kiểm tra, lập báo cáo tổng hợp (quý, năm);

- Thực hiện phân tích báo cáo Kế toán , phân tích họat động kinh tế hàng quý / năm của toàn Tổng công ty;

- Lưu trữ và quản lý hồ sơ công việc.

2.Vị trí Chuyên viên Kế toán tài chính ngân hàng:

a) Yêu cầu:

- Giới tính: Nam/Nữ

- Trình độ:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính quy chuyên ngành tài chính ngân hàng.

- Tuổi đời: không quá 35 tuổi, có sức khoẻ tốt đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Internet và các chương trình phần mềm về nghiệp vụ kế toán, thống kê.

- Ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh giao tiếp thông thường.

- Ngoại hình: Có ngoại hình ưa nhìn.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu có 3 năm làm việc trong lĩnh vực cần tuyển hoặc tốt nghiệp loại khá trở lên đối với sinh viên mới ra trường.

b) Công việc chính:

- Kiểm tra, thực hiện lập thủ tục thanh toán chi chuyển khoản theo các hồ sơ đã được Lãnh đạo phê duyệt;

- Kiểm tra, lập hồ sơ L/C nhập khẩu hàng hóa phục vụ cho sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên;

- Thực hiện báo cáo Kế toán Trưởng và Phó trưởng Ban số dư tồn quỹ; số dư tín dụng còn có khả năng vay và lịch trả nợ tại các Ngân hàng;

- Tổ chức theo dõi từng khoản vay, mức lãi vay phải thanh toán cho từng khoản vay;

- Lưu trữ và quản lý hồ sơ công việc.

3. Hình thức tuyển dụng: Thi viết và phỏng vấn.

4. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin dự tuyển;

- Sơ yếu lý lịch dán ảnh (có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi công tác, cư trú trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Bản sao: Văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ liên quan (nếu có);

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (bản gốc);

- Giấy chứng minh nhân dân (bản photo);

- 02 ảnh chân dung cỡ 4x6 (ảnh chụp trong thời hạn 06 tháng).

5. Thời gian nộp hồ sơ: chậm nhất trước 16h00 ngày 20 tháng 6 năm 2016.

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi về Ban Tổ chức Nhân sự - VNSTEEL, 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội (tầng 4). (Hồ sơ không hoàn trả lại nếu không trúng tuyển).