Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại CTCP Đôlômít Việt Nam

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Đôlômít Việt Nam do Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP sở hữu vào ngày 09/08/2016.

08/08/2016 17:55

Theo kế hoạch, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Đôlômít Việt Nam do Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP sở hữu vào ngày 09/08/2016.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (ngày 02/08/2016) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại CTCP Đôlômít Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-PTGĐ.VCSC ngày 04/07/2016 của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Đôlômít Việt Nam do Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP sở hữu vào ngày 09/08/2016.