THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TOÀN BỘ VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP TẠI CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP VIỆT NAM

VNSTEEL Thông báo đấu giá toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty TNHH Ống thép Việt Nam.

29/12/2022 16:08

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm:

Quy che DG 1512.2022

TBDG 1512.2022