THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH TÀI SẢN

Công ty TNHH Thép VSC-POSCO tổ chức bán tài sản theo hình thức chào bán cạnh tranh

23/03/2020 09:27

Công ty TNHH Thép VSC-POSCO tổ chức bán tài sản theo hình thức chào bán cạnh tranh.

Cụ thể như sau:

Tổ chức chào bán cạnh tranh: Công ty TNHH Thép VSC-POSCO (sau đây gọi tắt là VPS).

Tài sản chào bán cạnh tranh: Toàn bộ tài sản cố định bao gồm nhà xưởng, hệ thống nhà để xe, sân bãi; máy móc thiết bị; vật tư, phụ tùng kèm dây chuyền sản xuất; và các tài sản khác có giá trị (liên hệ với công ty để biết thông tin chi tiết tài sản).

Đối tượng, điều kiện tham gia chào bán cạnh tranh: Các tổ chức, pháp nhân có nhu cầu tham gia chào bán cạnh tranh tài sản, trừ những đối tượng không được tham gia chào bán cạnh tranh theo quy định của pháp luật.

Giá tham chiếu: 139.027.500.000 đồng.

Hình thức chào bán cạnh tranh, phương thức chào bán cạnh tranh: Các tổ chức, pháp nhân có nhu cầu tham gia chào bán cạnh tranh tài sản đáp ứng đủ các điều kiện do VPS quy định sẽ gửi một Bộ Thư Bày Tỏ Ý Định (liên hệ lấy mẫu của VPS quy định) qua đường bưu điện hoặc cá nhân giao nhận đến địa chỉ liên hệ dưới đây.

Thời điểm nhận Bộ Thư Bày Tỏ Ý Định: Trong giờ hành chính, từ ngày thông báo (16/3/2020) đến 17 h ngày 31/3/2020.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công Ty TNHH Thép VSC-POSCO

Địa chỉ: Km 9 phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Người nhận: Nguyễn Xuân Hưởng – Tổng giám đốc

Điện thoại: 0903489181

Email: huongnx@steelvps.com.vn