Thông báo Bán thanh lý Điều hoà trung tâm đã qua sử dụng

Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP thông báo bán thanh lý Hệ thống điều hòa trung tâm CARRIER (sau đây được gọi tắt là HTĐHTT) đã qua sử dụng tại Trụ sở chính Tổng công ty, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

03/08/2015 16:10

Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP thông báo bán thanh lý Hệ thống điều hòa trung tâm CARRIER (sau đây được gọi tắt là HTĐHTT) đã qua sử dụng tại Trụ sở chính Tổng công ty, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội cụ thể như sau:

1. Tài sản bán thanh lý:

  • HTĐHTT CARRIER đã qua sử dụng;
  • Hệ thống điều hòa: nước – nước (Water cooled packaged Water chiller);
  • Công suất lạnh (2 máy) : Q = 2 x 294.900 = 589.800 Kcal/h;
  • Thời gian bắt đầu đưa HTĐHTT vào sử dụng: tháng 7/1996;

2. Hình thức bán thanh lý:

Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP sẽ tổ chức bán thanh lý theo hình thức chào giá cạnh tranh thông qua bỏ phiếu kín, thời gian dự kiến mở chào giá là 9h00 ngày 13 tháng 08 năm 2015 tại Văn phòng Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.

Quý khách có nhu cầu mời đến tham quan, tìm hiểu và bỏ chào giá cạnh tranh mua tài sản bán thanh lý bắt đầu từ 08h00 ngày 04 tháng 8 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Mọi vấn đề liên quan xin liên hệ theo địa chỉ: Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam – Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Anh Phạm Xuân Thuận:

Email : thuanpx@vnsteel.vn

Điện thoại : 04.38561767 số máy lẻ 112

Di động : 0904298338