Thông báo: Bán thanh lý Điều hòa trung tâm đã qua sử dụng

Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP thông báo về điều kiện, thời gian tổ chức bán đấu giá Hệ thống điều hòa trung tâm CARRIER (sau đây được gọi tắt là HTĐHTT) đã qua sử dụng tại Trụ sở chính Tổng công ty, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội cụ thể như sau:

04/07/2014 17:05

Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP thông báo về điều kiện, thời gian tổ chức bán đấu giá Hệ thống điều hòa trung tâm CARRIER (sau đây được gọi tắt là HTĐHTT) đã qua sử dụng tại Trụ sở chính Tổng công ty, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các cá nhân đã đăng ký và làm các thủ tục theo quy định với Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trước 16h00 ngày 14/07/2014.

2. Tài sản đấu giá:

- HTĐHTT CARRIER đã qua sử dụng;

- Hệ thống điều hòa: nước – nước (Water cooled packaged Water chiller);

- Công suất lạnh (2 máy) : Q = 2 x 294.900 = 589.800 Kcal/h;

- Thời gian bắt đầu đưa HTĐHTT vào sử dụng: tháng 7/1996;

3. Thời gian và địa điểm xem HTĐHTT:

- Thời gian : từ 09h00 đến 16h30 ngày 14/07/2014

- Địa điểm : tại số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Khi xem HTĐHTT đề nghị mang theo CMND và hồ sơ đăng ký mua tài sản đấu giá hợp lệ, có đóng dấu của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.

Đúng 17h00 ngày 14/07/2014 Tổng công ty sẽ niêm phong HTĐHTT.

4. Giá khởi điểm (đã bao gồm VAT):

980.000.000 đồng (Bằng chữ : Chín trăm tám mươi triệu đồng chẵn)

5. Thời hạn và tiền đặt cọc:

Mức tiền đặt cọc: 98.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tám triệu đồng chẵn)

+ Nộp tiền đặt cọc tại Ban Tài chính – Kế Toán công ty – số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

+ Thời hạn nộp tiền đặt cọc: Trước 16h00 thứ Hai ngày 14/07/2014

6. Thời gian và địa điểm bán hồ sơ đấu giá:

Giá hồ sơ 200.000 đồng/01 bộ, mua tại Văn Phòng Tổng công ty Thép Việt Nam – Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội từ 08h00 ngày 07/07/2014 đến 16h00 ngày 14/07/2014 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

7. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

Hồi 09h00 Thứ Ba ngày 15/07/2014 tại Cơ quan Trụ sở chính Tổng công ty, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

8. Thông tin liên hệ: Mọi vấn đề liên quan xin liên hệ theo địa chỉ: Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam – Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Ông Hà Vân Sơn:

Email : sonhv@vnsteel.vn

Điện thoại : 04 38561767 số máy lẻ 112

Di động : 0913553911

Xem chi tiết Thông báo tại đây.