THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM – CTCP (VNSTEEL) TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG (CFC)

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-VNS ngày 29 tháng 06 năm 2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng, Ban tổ chức đấu giá thông báo như sau.

20/08/2015 08:55

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-VNS ngày 29 tháng 06 năm 2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng, Ban tổ chức đấu giá thông báo như sau:

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng
Địa chỉ : Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 62702127 Fax: (84-4) 62702128

2. Ngành nghề kinh doanh chính : Hoạt động huy động vốn, hoạt động tín dụng, mở tài khoản, dịch vụ ngân quỹ và các hoạt động dịch vụ hỗ trọ thanh toán, tín dụng.

3. Vốn điều lệ công ty : 604.921.000.000 đồng (Sáu trăm linh bốn tỷ, chín trăm hai mươi mốt triệu đồng)

4. Số cổ phiếu của Vnsteel tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng: 6.300.000 cổ phiếu

5. Điều kiện tham dự đấu giá : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng

6. Tổ chức tư vấn : Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông - Giá khởi điểm : 12.000 đồng/cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng - Bước giá : 100 đồng
- Tổng số lượng cổ phần đấu giá : 6.300.000 cổ phần - Bước khối lượng : 100 cổ phần

8. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Công bố thông tin; Nộp tiền đặt cọc
- Thời gian : Bắt đầu 9h00 ngày 20/08/2015 đến 16h00 ngày 15/09/2015
- Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

9. Nộp phiếu tham dự đấu giá tại
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt: trước 14h00 ngày 23/9/2015.

10. Tổ chức đấu giá
- Thời gian : 14h00 ngày 24/9/2015
- Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần : Bắt đầu từ ngày 25/9/2015 đến 16h00 ngày 05/10/2015

12. Thời gian hoàn trả tiền cọc : Từ ngày 25/9/2015 đến ngày 05/10/2015

13. Các tài liệu liên quan.
- Thông báo bán đấu giá
- Lịch trình đấu giá
- Quy chế bán đấu giá