Thép tấm lá Thống Nhất được chào bán 6 triệu cổ phiếu ra công chúng

Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất vừa được UBCK cho phép được chào bán cổ phiếu ra công chúng

22/10/2012 00:00

Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất vừa được UBCK cho phép được chào bán cổ phiếu ra công chúng

Cụ thể, TNFS sẽ phát hành 6 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá 60 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn phát hành là CTCP Chứng khoán Phương Đông.

Sau khi phát hành, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 260 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho sản xuất - kinh doanh. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là sản xuất - kinh doanh thép các loại, sản xuất thép sau cán, thép mạ các loại; kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị, vật tư và sản phẩm thuộc ngành thép

Theo tinhnhanhchungkhoan.vn