Thép Biên Hòa và Lưới thép Bình Tây được giao dịch cổ phiếu tại UpCom

Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM cho 2 đơn vị thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam là CTCP Thép Biên Hòa và CTCP Lưới thép Bình Tây.

22/10/2012 00:00

Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM cho 2 đơn vị thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam là CTCP Thép Biên Hòa và CTCP Lưới thép Bình Tây.

CTCP Thép Biên Hòa được chấp thuận đăng ký giao dịch 15,187,322 cổ phiếu với mã chứng khoán VCA. Công ty có vốn điều lệ hơn 151.87 tỷ đồng.

CTCP Lưới thép Bình Tây được chấp thuận đăng ký giao dịch 1,965,440 cổ phiếu với mã chứng khoán VDT. Công ty có vốn điều lệ 19.7 tỷ đồng.

 

(Lê Thủy)