Thành lập Chi bộ cơ sở Công ty TNHH VNS-DAEWOO

Ngày 01/7/2014, Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Công ty TNHH VNS-DAEWOO trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty. Đ/c Trần Quang- Tổng giám đốc Công ty được chỉ định là Bí thư Chi bộ.

03/07/2014 17:14

Ngày 01/7/2014, Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Công ty TNHH VNS-DAEWOO trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty. Đ/c Trần Quang - Tổng giám đốc Công ty được chỉ định là Bí thư Chi bộ.

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty, Đồng chí Vũ Bá Ổn-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã về dự và phát biểu chúc mừng toàn thể Cán bộ-Đảng viên-CNV của Công ty TNHH VNS-DAEWOO đã có một tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và bắt đầu đánh dấu một bước phát triển mới của Công ty TNHH VNS-DEAWOO.

Đồng chí Vũ Bá Ổn-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu giao nhiệm vụ.

Đồng chí nhấn mạnh, Công ty TNHH VNS-DEAWOO được thành lập là một chủ trương lớn, đúng đắn của Tổng công ty Thép Việt Nam hợp tác liên doanh với Deawoo International trong lĩnh vực kinh doanh và gia công chế biến sắt thép phế. Tổng công ty đã cử đồng chí Trần Quang- Phó trưởng Ban Vật tư-XNK Tổng công ty là đại diện chính, đại diện 50% phần vốn góp của TCT tương ứng 20% vốn Điều lệ công ty, đề cử tham gia HĐTV kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH VNS-DEAWOO. Hiện nay, Chi bộ có 06 đảng viên/tổng số12 CB-CNV. Đồng chí đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Chi bộ Công ty: Bám sát nội dung Nghị quyết số 1730-NQ/ĐUT ngày 12/02/2014 của Đảng ủy Tổng công ty về Nhiệm vụ công tác năm 2014 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và CNV nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ đã đề ra. Trước mắt, xây dựng các quy chế, quy định nội bộ cho phù hợp; triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 1 để phục cho hoạt động của Công ty; Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thành lập các tổ chức Đoàn thể quần chúng của đơn vị, để tạo sức mạnh tổng hợp góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị...

Đ/c Trần Quang – Bí thư chi bộ, TGĐ Công ty phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt chi bộ, đồng chí Trần Quang- Bí thư Chi bộ-TGĐ Công ty phát biểu nhận nhiệm vụ: Đồng chí báo cáo về các công việc mà Công ty hiện nay đang triển khai, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Bá Ổn và xin hứa cùng tập thể cán bộ, đảng viên CNV của Công ty đoàn kết, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu để đưa Công ty đi vào hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực vào kết quả chung của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.