Tháng 10: Gang thép Thái Nguyên tiêu thụ tăng trưởng khá

Những tháng cuối năm 2014, do thị trường xây dựng sôi động trở lại nên sức tiêu thụ sản phẩm thép trong tháng 10 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tisco) đã có bước tăng trưởng khá.

06/11/2014 11:25

Những tháng cuối năm 2014, do thị trường xây dựng sôi động trở lại nên sức tiêu thụ sản phẩm thép trong tháng 10 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tisco) đã có bước tăng trưởng khá.

Chia sẻ về vấn đề trên, ông Trần Văn Khâm- Tổng giám đốc Tisco- cho biết: Theo quy luật thị trường, vào những tháng cuối năm là bước vào mùa xây dựng, nên lượng thép tiêu thụ của công ty trong tháng 10 đã đạt được khoảng trên 48.000 tấn, đạt khoảng 90% so với kế hoạch năm 2014, qua đó, phần nào giúp công ty giảm bớt khó khăn hơn so với những thời gian trước đây.

Mặc dù tiêu thụ trong mấy tháng cuối năm khá hơn so với những tháng đầu năm 2014, nhưng so với năm 2013 thì năm 2014 lượng thép tiêu thụ của công ty cũng chỉ tăng khoảng từ 1 đến 2%- con số tăng không nhiều, do nhu cầu thị trường không cao. Do đó, để cân bằng đầu vào và đầu ra trong tiêu thụ, trong tháng 10 Tisco cũng chỉ sản xuất bám sát thị trường tiêu thụ, và đạt khoảng 90% công suất thiết kế của nhà máy, với khoảng 45.000 tấn thép.

Với tình hình tiêu thụ khả quan như hiện nay, ông Khâm hy vọng, bước sang tháng 11/2014 này Tisco sẽ tiêu thụ đạt khoảng trên 50.000 tấn, tăng khoảng 10% so với tháng 10/2014.