Sơ kết 4 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy TCT Thép Việt Nam-CTCP với Quận ủy Hồng Bàng Hải Phòng

Chiều ngày 06/10/2017, tại trụ sở Quận ủy Hồng Bàng, Hải Phòng. Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và Quận ủy Hồng Bàng - Hải Phòng tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Quy chế phối hợp. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa- Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty và đồng chí Đoàn Văn Chương - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng đồng chủ trì Hội nghị.

09/10/2017 13:35

Chiều ngày 06/10/2017, tại trụ sở Quận ủy Hồng Bàng, Hải Phòng, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và Quận ủy Hồng Bàng - Hải Phòng tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Quy chế phối hợp. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa- Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty và đồng chí Đoàn Văn Chương - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía Thành ủy Hải Phòng có đồng chí Lê Thanh Nhã - Trưởng phòng Tổ chức đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng.

Về phía Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP có đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty và các đồng chí đại diện lãnh đạo và chuyên viên các ban của Đảng ủy Tổng công ty.

Về phía Quận ủy Hồng Bàng có đồng chí Trần Quang Tuấn - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND Quận, các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, đại diện lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức, Văn phòng Quận ủy và đại diện 04 đơn vị của Tổng công ty có tổ chức Đảng trực thuộc địa phương.

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Quy chế giữa 2 đơn vị. Báo cáo nêu rõ: Qua 4 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam- CTCP với Quận ủy Hồng Bàng đảm bảo được các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, Pháp luật Nhà nước; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất giữa Quận uỷ với Đảng ủy Tổng công ty trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam- CTCP và Quận ủy Hồng Bàng đã chủ động phối hợp thực hiện theo nội dung quy chế đã ký kết, đặc biệt trong công tác đánh giá cán bộ, quy hoạch cấp ủy, thống nhất cao các phương án nhân sự cấp ủy, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển đối với đại diện vốn của Tổng công ty là lãnh đạo các công ty liên kết của Tổng công ty. Việc phối hợp công tác theo quy chế đã giúp nâng cao hiệu quả trong công tác, góp phần giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Tổng công ty, gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ địa phương.

Đồng chí Đoàn Văn Chương - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Trong thời gian tới, để khắc phục những tồn tại hạn chế và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung quy chế, Đảng ủy Tổng công ty và Quận ủy Hồng Bàng đã thống nhất đề ra 6 nội dung trọng tâm cần thực hiện như: tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin liên quan đến tình hình phát triển sản xuất, kinh doanh của các đơn vị thành viên của Tổng công ty và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hằng năm; phối hợp chỉ đạo thực hiện các vấn đề có liên quan đến công tác xây dựng Đảng ở các Công ty liên kết thuộc hệ thống Tổng công ty đóng trên địa bàn; quan tâm củng cố, phát triển tổ chức đảng, kết nạp đảng viên mới; phối hợp chỉ đạo nâng cấp Chi bộ Công ty liên doanh sản xuất thép Vinausteel và Chi bộ Công ty TNHH Ống thép Việt Nam thành đảng bộ; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của đơn vị thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ của từng tổ chức quy định và chỉ đạo của Quận ủy; Kịp thời thông tin và phản ánh những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và an ninh quốc phòng của các công ty thành viên, các công ty liên kết thuộc hệ thống Tổng công ty lãnh đạo để hai bên cùng tháo gỡ giải quyết kịp thời./.