Sản lượng quặng sắt của Mỹ giảm

Theo số liệu thống kê, sản lượng quặng sắt của Mỹ đạt 4,35 triệu tấn trong tháng Tám, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

22/10/2012 00:00

Theo số liệu thống kê, sản lượng quặng sắt của Mỹ đạt 4,35 triệu tấn trong tháng Tám, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, xut bán qung st ca nước này đt 5,2 triu tn, gim 9% so vi tháng trước và gim 4,4% so vi cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng Tám, xuất khẩu quặng sắt của nước này đạt 1,03 triệu tấn, giảm 1% so với tháng trước. Canada là nước nhập khẩu nhiều quặng sắt nhất của Mỹ với 603.000 tấn, giảm 7,2% so với tháng trước.c

Trong 8 tháng đầu năm nay, Mỹ sản xuất 33,90 triệu tấn quặng sắt, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong thời gian trên, xuất bán của nước này là 33,80 triệu tấn quặng sắt, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn tin: GCVT