Ngành Tuyên giáo cần bám sát nhiệm vụ chính trị 2015

31/12/2014 08:14

(Chinhphu.vn)- Ngành Tuyên giáo cần bám sát nhiệm vụ chính trị trong năm 2015, tập trung tuyên truyền quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng XII; tham mưu, tồ chức đợt sinh hoạt chính trị để thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII.

Ông Lê Hồng Anh đề nghị ngành Tuyên giáo cần bám sát nhiệm vụ chính trị trong năm 2015. Ảnh: VGP/Thành Chung

Ngày 30/12 tại Hà Nội, ngành Tuyên giáo tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, cùng đại diện lãnh đạo cấp ủy, Ban Tuyên giáo của các địa phương.

Theo ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2014, ngành Tuyên giáo đã chủ trì hoàn thành 10 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 1 đề án trình Ban chấp hành Trung ương trong đó có những vấn đề hệ trọng, phức tạp như: Đề án xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; tổng kết 30 năm đổi mới; công tác lý luận và nghiên cứu lý luận; quản lý báo chí, mạng xã hội trên internet; về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc năm 1979; thông tin Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam,…

Ngành Tuyên giáo thường xuyên nắm tình hình và nghiên cứu dư luận xã hội, bám sát và chỉ đạo, định hướng tuyên truyền kịp thời cho báo chí thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, giáo dục truyền thống yêu nước và định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội.

Bên cạnh đó, ngành triển khai nhiều công việc về đối ngoại và thông tin đối ngoại, trong đó tập trung vào quan hệ giữa Việt Nam với các nước: Trung Quốc, Lào, Campuchia, Liên bang Nga, Nhật Bản…

Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cho rằng ngành đã có đóng góp xứng đáng vào thành tựu của Đảng, Nhà nước trong đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thực hiện tốt an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, đảm bảo an ninh, quốc phòng, mở rộng đối ngoại.

Chất lượng công tác xây dựng các đề án, chương trình về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ,... đã được nâng lên, tham mưu để Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngành Tuyên giáo đã chủ động trong hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các cấp, ngành nhận thức sâu sắc và tích cực thực hiện.

Tuy nhiên, Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ ra những hạn chế của ngành là chậm đổi mới công tác tuyên giáo, hiệu quả chưa cao; chỉ đạo, phối hợp triển khai một số chủ trương, chính sách về giáo dục, khoa học, công nghệ, y tế chưa tạo ra chuyển biến rõ nét; một số ấn phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình xa rời mục đích, tôn chỉ, nặng về thông tin tiêu cực xã hội. Ông Lê Hồng Anh đề nghị ngành Tuyên giáo phải làm rõ nguyên nhân những hạn chế, đề ra giải pháp thích hợp và có quyết tâm khắc phục hiệu quả.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Thành Chung

Thực hiện nhiệm vụ ngành trong năm 2015, ông Lê Hồng Anh cho rằng đây là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, vì vậy, ngành cần bám sát nhiệm vụ chính trị trong năm 2015, tập trung tuyên truyền quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng XII; tham mưu, tồ chức đợt sinh hoạt chính trị để thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII.

Tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, góp phần giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề do thực tiễn đặt ra; tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo, đặc biệt là trong việc phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; nghiên cứu, đề xuất giải pháp hữu hiệu ngăn chặn, vô hiệu hóa những thông tin xấu, độc trên mạng internet.

Ngành Tuyên giáo tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trở thành thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Coi trọng công tác dự báo, đấu tranh, chống âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.