Lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP với Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai

19/09/2016 16:38

Thực hiện Quyết định số 197-QĐ/TW ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về việc ban hành "Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng uỷ các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước với cấp uỷ địa phương". Chiều ngày 16/9/2016 tại trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác với Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai.

Đảng ủy TCT Thép Việt Nam-CTCP và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai ký quy chế phối hợp công tác

Dự Lễ ký quy chế, về phía Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP có đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty, đồng chí Phạm Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, các đồng chí cán bộ lãnh đạo và chuyên viên các Ban của Đảng ủy Tổng công ty. Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh Lào Cai có đồng chí Nguyễn Văn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Trưởng các ban xây dựng Đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Tỉnh Lào Cai. Về phía Đảng ủy Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung có đồng chí Bùi Thanh Bình - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DN Tỉnh Lào cai, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Đại diện vốn chính của Tổng công ty tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung và các đồng chí trong BCH Đảng bộ Công ty.

Đồng chí Tiêu Thị Minh Đức - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty thông qua dự thảo quy chế phối hợp

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế nhằm tăng cường trách nhiệm của hai cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quyết định của cấp ủy, chính quyền địa phương và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, an ninh quốc phòng, công tác tổ chức cán bộ…. đồng thời để Đảng ủy Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung triển khai thực hiện tốt Quy định số 171, ngày 7/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng Công ty phát triển ổn định góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP phát biểu

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP mong rằng các nội dung trong quy chế phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai sẽ được thực hiện nghiêm túc, trước hết là tăng cường sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty và Đảng ủy Khối đối với Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung; sau đó là góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và các nhiệm vụ khác nhằm thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa phương đồng thời góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai phát biểu

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai phát biểu: Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Ban Bí thư, Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu triển khai thực hiện tốt các nội dung trong quy chế. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Công ty ngày càng phát triển góp phần tích cực vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP./.