LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP VÀ CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ CHI BỘ CÔNG TY VẬT LIỆU CHỊU LỬA NAM ƯNG

Chiều ngày 16/10/2014, tại Văn phòng Công ty Vật liệu chịu lửa Nam Ưng, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức Lễ công bố Quyết định ủy quyền đại diện phần vốn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đầu tư tại Công ty Vật lửa chịu lửa Nam Ưng (nhiệm kỳ 2013-2016).

20/10/2014 10:39

Chiều ngày 16/10/2014, tại Văn phòng Công ty Vật liệu chịu lửa Nam Ưng, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức Lễ công bố Quyết định ủy quyền đại diện phần vốn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đầu tư tại Công ty Vật lửa chịu lửa Nam Ưng (nhiệm kỳ 2013-2016) cho đồng chí Trần Thanh Toàn - Phó Giám đốc Công ty Thép Miền Nam kể từ ngày 15/10/2014 thay đồng chí Nguyễn Đông Vững được điều động nhận công tác khác.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty công bố quyết định chỉ định đồng chí Trần Thanh Toàn giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Công ty Vật liệu chịu lửa Nam Ưng

Đồng chí Nguyễn Minh Xuân trao quyết định cho đồng chí Trần Thanh Toàn

Đến dự lễ công bố quyết định có đồng chí Nguyễn Minh Xuân- Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty; lãnh đạo trưởng, phó phòng và toàn thể cán bộ, đảng viên của chi bộ Công ty Vật liệu chịu lửa Nam Ưng

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, đồng chí Nguyễn Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty chúc mừng đơn vị và đề nghị Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ nhân viên thực hiện sự đoàn kết, gắn bó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Công ty, đồng chí Trần Thanh Toàn, Bí thư chi bộ, Trưởng đại diện kiêm Đại diện chính quản lý phần vốn Tổng công tại Công ty Vật liệu chịu lửa Nam Ưng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty và xin hứa sẽ cùng toàn thể CBNV Công ty thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà Tổng công ty giao.

Đồng chí Trần Thanh Toàn - Bí thư chi bộ, Trưởng đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ