Lê công bố quyết định thành lập Chi bộ Hội đồng Quản trị Tổng công ty

04/05/2016 11:21

Ngày 04/5/2016, tại Trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Hội đồng quản trị trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty được chỉ định là Bí thư Chi bộ.

Tham dự lễ công bố Quyết định có đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy Tổng công ty; đại diện các ban của Đảng ủy Tổng công ty.

Về phía Hội đồng quản trị Tổng công ty có đồng chí Đặng Thúc Kháng - Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng các đồng chí Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công chúc mừng Chi bộ Hội đồng quản trị được thành lập xuất phát từ nhu cầu thực tế khách quan, phù hợp với yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng công ty và sẽ phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Tổng công ty.

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu giao nhiệm vụ

Đồng chí đã giao nhiệm vụ cho Chi bộ bám sát Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết về chương trình công tác năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty và các Nghị quyết, Kết luận, chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng quản trị Tổng công ty để cụ thể hóa thành các chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của chi bộ; nhanh chóng kiện toàn tổ chức; phân công nhiệm vụ; xây dựng Quy chế làm việc; chương trình công tác... Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Chi bộ. Duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi bộ và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Bí thư chi bộ, Ủy viên HĐQT Tổng công ty phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt Chi bộ Hội đồng quản trị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Bí thư chi bộ phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Tổng công ty và xin hứa sẽ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên chi bộ phấn đấu xây dựng chi bộ thành một tập thể đoàn kết, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; phối hợp với chính quyền, các ban tham mưu của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Chi bộ vững mạnh góp phần tích cực vào kết quả chung của Tổng công ty./.