Lễ bàn giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tổ chức cơ sở đoàn và đoàn viên Công ty Thép Tây Đô

Ngày 19/3/2021, thực hiện công văn số 13589-CV/BTCTW, ngày 07/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về việc chuyển giao Đảng bộ Công ty Thép Tây Đô về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Cần Thơ. Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đã tổ chức Lễ bàn giao Đảng bộ/Đoàn Thanh niên Công ty Thép Tây Đô về trực thuộc Đảng ủy/Đoàn Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ.

23/03/2021 13:43

Ngày 19/3/2021, thực hiện công văn số 13589-CV/BTCTW, ngày 07/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về việc chuyển giao Đảng bộ Công ty Thép Tây Đô về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Cần Thơ. Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đã tổ chức Lễ bàn giao Đảng bộ/Đoàn Thanh niên Công ty Thép Tây Đô về trực thuộc Đảng ủy/Đoàn Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ.

Thực hiện công văn số 13589-CV/BTCTW, ngày 07/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về việc chuyển giao Đảng bộ Công ty Thép Tây Đô về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Cần Thơ; Quyết định số 129-QĐ/ĐUK, ngày 25/01/2021 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Quyết định số 52-QĐ/ĐU, ngày 02/02/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần thơ về việc chuyển giao và tiếp nhận Đảng bộ Công ty Thép Tây Đô về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ; Quyết định số 04-QĐ/ĐTN ngày 12/3/2021 của Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ về việc tiếp nhận tổ chức Đoàn Công ty Thép Tây Đô về trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ. Ngày 19/3/2021, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đã tổ chức Lễ bàn giao Đảng bộ/Đoàn Thanh niên Công ty Thép Tây Đô về trực thuộc Đảng ủy/Đoàn Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ.

Hình toàn cảnh Hội nghị bàn giao.

Tham dự buổi Lễ, về phía Thành ủy Cần Thơ có đồng chí Trần Thị Hằng- Trưởng Phòng Tổng hợp, Ban tổ chức Thành ủy; Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tp Cần Thơ có đồng chí Huỳnh Minh Truyền- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tp Cần Thơ; Về phía Đoàn Khối Doanh nghiệp Tp Cần Thơ có đồng chí Trần Văn Thống- Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Tp Cần Thơ.

Về phía Tổng công ty Thép Việt Nam- CTCP có đồng chí Phạm Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty;

Về phía Công ty Thép Tây Đô có đồng chí Huỳnh Trung Quang- Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cùng các đồng chí Bí thư, phó Bí thư, các đồng chí trong Ban Chấp hành, UBKT Đảng ủy; đồng chí Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Bí thư , Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty và các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Thép Tây Đô.

Tại buổi Lễ, sau khi nghe công bố Quyết định chuyển giao và quyết định tiếp nhận tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên; Quyết định tiếp nhận Tổ chức Đoàn và Đoàn viên Công ty Thép Tây Đô về trực thuộc Đảng ủy/Đoàn Khối Doanh nghiệp Tp Cần Thơ, đồng chí Phạm Thu Hiền đã thay mặt Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP phát biểu ghi nhận những kết quả đã đạt được của toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên CNV-LĐ Công ty Thép Tây Đô trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty nói riêng và Tổng công ty nói chung; Thời điểm mới tiếp nhận về Đảng bộ Tổng công ty tháng 6/2011, mô hình tổ chức Đảng của Công ty Thép Tây Đô là Chi bộ cơ sở hoạt động trong mô hình Công ty Liên doanh với 27 đảng viên; đến ngày 19/5/2014, Chi bộ Công ty Thép Tây Đô đã được nâng cấp lên thành Đảng bộ cơ sở, hiện nay có 40 đảng viên. Trong suốt quá trình hoạt động của mình, mặc dù trải qua nhiều mô hình khác nhau: Từ mô hình tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đến mô hình tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối và hiện tại là mô hình tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp tư nhân; Chi bộ, Đảng bộ Công ty Thép Tây đô đã luôn bám sát chức năng nhiệm vụ của mình để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ 2015-2020 có những chuyển biến tích cực, đặc biệt chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế đã đạt trên 19 tỷ đồng; Thu nhập bình quân: 8,14 triệu đồng/người/tháng bằng 162,87% so với Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đồng thời, đồng chí mong muốn cùng với sự giúp đỡ của Thành ủy Cần Thơ, Đảng ủy/Đoàn Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ, Đảng bộ/Đoàn Thanh niên Công ty Thép Tây Đô sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống, thành tích đã đạt được để sớm ổn định, phát triển trong môi trường mới, đóng góp ngày càng nhiều cho Công ty và địa phương; Thực hiện thành công Mục tiêu tổng quát Đại hội Đảng bộ Công ty đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Tiếp tục duy trì tốt hoạt động của Đảng bộ, lãnh đạo đảng viên, các tổ chức chinh trị xã hội, vận động người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển; xây dựng Công ty phát triển bền vững”.

Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu tại buổi lễ.

Trên cương vị là đơn vị tiếp nhận, đồng chí Huỳnh Văn Truyền- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tp Cần Thơ đã đã bày tỏ niềm vui mừng được tiếp nhận Đảng bộ Công ty Thép Tây Đô, đồng chí Huỳnh Văn truyền cũng nhấn mạnh Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tp Cần Thơ sẽ tạo mọi điều kiện để Đảng bộ Công ty Thép Tây Đô tiếp tục củng cố, phát triển toàn diện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của địa phương và cấp trên giao phó.

Đồng chí Huỳnh Văn Truyền - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tp Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Huỳnh Trung Quang- Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Thép Tây Đô đã gửi lời cảm ơn đến Thành ủy Cần Thơ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tp Cần Thơ, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP và nhấn mạnh trong thời gian tới vẫn tiếp tục tạo mọi điều kiện để tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong Công ty hoạt động và phát triển, để Công ty Thép Tây Đô là ngôi nhà chung của toàn thể cán bộ, công nhân viên người lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đào Duy Tuấn Hùng-Bí thư Đảng ủy Công ty nhấn mạnh sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thành công mục tiêu tổng quát Đại hội Đảng bộ Công ty đã đề ra trọng nhiệm kỳ 2020-2025.

Để cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng uỷ Tổng công ty Thép Việt Nam đối với Đảng bộ/Đoàn Thanh niên Công ty Thép Tây Đô trong những năm vừa qua; Cán bộ, Đảng viên, đoàn viên Công ty Thép Tây Đô đã gửi tặng Đảng uỷ Tổng công ty Thép Việt Nam một bức tranh lưu niệm.

Đồng chí Huỳnh Trung Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Thép Tây Đô tặng tranh lưu niệm cho đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty.

Cũng tại Lễ bàn giao, đồng chí Lê Thị Minh Thái – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tp Cần Thơ và đồng chí Tiêu Thị Minh Đức - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Kiểm tra Pháp chế Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tiến hành ký biên bản bàn giao Sổ danh sách đảng viên và Hồ sơ đảng viên theo quy định.

Hình ảnh ký biên bản bàn giao.