Khánh thành Dự án phun than lò cao - Công ty CP Gang thépThái Nguyên

Ngày 17 tháng 12 năm 2009, Công ty GTTN đã tổ chức lễ khánh thành Dự án phun than lò cao với sự tham dự của lãnh đạo TCTy thép VN, lãnh đạo Công ty và các đơn vị thuộc Công ty CP GTTN, đại diện nhà thầu Cty TNHH thiết bị luyện kim Thế Lâm (Trung Quốc).

22/10/2012 00:00

Ngày 17 tháng 12 năm 2009, Công ty GTTN đã tổ chức lễ khánh thành Dự án phun than lò cao với sự tham dự của lãnh đạo TCTy thép VN, lãnh đạo Công ty và các đơn vị thuộc Công ty CP GTTN, đại diện nhà thầu Cty TNHH thiết bị luyện kim Thế Lâm (Trung Quốc).

Đây là dự án đầu tư nhằm áp dụng công nghệ phun than cám anthraxit vào quá trình sản xuất gang lò cao để giảm tỷ lệ tiêu hao than cốc, giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công nghệ này đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Trong điều kiện của Việt Nam, do nguồn than mỡ có hạn nên việc đưa công nghệ phun than cám Antrarxit vào lò cao có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế, mà còn giảm thiểu được tiêu hao than kốc trong nấu luyện gang, giảm căng thẳng về lượng cốc nhập khẩu, khai thác được tài nguyên trong nước và tự chủ trong sản xuất kinh doanh.

Kết quả chạy có tải và chạy chứng minh công suất cho thấy công trình phun than đã đáp ứng yêu cầu công nghệ theo thiết kế được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về: Công nghệ , Môi trường, Phòng CCC, An toàn sản xuất, phù hợp tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Một số hình ảnh tại lễ khánh thành dự án:

VNSTEEL