Hội nghị thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II và tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2015 do Đoàn Khối DNTW tổ chức

Từ ngày 21 đến 23/10/2015, tại Thành phố Vũng Tàu, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2015 cho các cán bộ chủ chốt các cơ sở Đoàn trực thuộc.

27/10/2015 09:21

Từ ngày 21 đến 23/10/2015, tại Thành phố Vũng Tàu, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2015 cho các cán bộ chủ chốt các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Đồng chí Hồ Xuân Trường, Bí thư Đoàn Khối thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Giang, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối, cùng hơn 200 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ chuyên trách các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường, Bí thư Đoàn Khối thông báo, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 14, 15/10/2015 với sự tham gia của 296 đại biểu đại diện cho hơn 80 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã khẳng định, trong 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự chỉ đạo, phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, người lao động, Đảng bộ Khối DNTW đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tính trung bình năm, nhiệm kỳ 2010-2015 doanh thu của các doanh nghiệp trong Khối tăng 29,2%, lợi nhuận trước thuế tăng 24,3% và nộp ngân sách nhà nước tăng 23,55% so với trung bình năm của giai đoạn 2007- 2010. So với năm 2010, năm 2015 vốn chủ sở hữu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tăng tới trên 74,3%, đạt 1.178.000 tỷ đồng; tổng tài sản tăng trên 66,4%, đạt 5.744.000 tỷ đồng. Đi đầu thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, 5 năm qua, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đã hỗ trợ 11.643 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn cả nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và an sinh xã hội của đất nước. Công tác đánh giá chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 23.635 đảng viên mới, đạt 108% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất đề ra.

Đồng chí Hoàng Giang, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối và Thường trực Đoàn Khối chúc mừng các đồng chí Bí thư Đoàn trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối xác định mục tiêu tổng quát là: tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chủ động hội nhập quốc tế; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tăng cường hiệu lực quản lý doanh nghiệp; nâng cao đời sống người lao động; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội trong nhiệm kỳ 2015 -2020, toàn Đảng bộ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trung tâm, và 4 nhiệm vụ then chốt, và 1 nhiệm vụ xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Thường trực Đoàn Khối DNTW trao chứng nhận cho các đồng chí cán bộ Đoàn hoàn thành chương trình tập huấn

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 46 đồng chí; tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW khóa II được bầu tái đắc cử giữ chức Bí thư, các đồng chí Nguyễn Quang Dương, Trần Hữu Bình, Phạm Tấn Công được bầu tái đắc cử giữ chức danh Phó Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí, đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa II được bầu tái đắc cử giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đại hội đã bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 27 đại biểu chính thức và 05 đại biểu dự khuyết. Tổng số đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là 28 đồng chí.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chúc mừng các đồng chí Bí thư Đoàn trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong chương trình tập huấn, các học viên được truyền đạt, trao đổi các nội dung nghiệp vụ công tác văn phòng, tuyên truyền, giáo dục, phong trào thanh niên, tổ chức, kiểm tra - giám sát và một số kỹ năng mềm cho cán bộ Đoàn; Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP); Kỹ năng lãnh đạo và thuyết trình do Chuyên gia cao cấp Bộ Công thương, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Thường trực Đoàn Khối trình bày.

í thư Đoàn Khối tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Chi đoàn Phân xưởng Luyện thép - Đoàn Công ty CP Thép Biên Hòa

Việc tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhằm trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt, đáp ứng yêu cầu và hướng tới chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần trực tiếp vào việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn trong Khối giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm kỹ năng công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Kết thúc đợt tập huấn, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho 161 đồng chí. Trong khuôn khổ chương trình, sáng ngày 22/10/2015, đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối đã dự buổi sinh hoạt Chi đoàn và tặng quà cho các thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Chi đoàn Phân xưởng Luyện thép - Đoàn Công ty CP Thép Biên Hòa thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Theo BTG ĐK