HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018-KV PHÍA BẮC

Sáng ngày 22/8/2018, tại Hội trường tầng 8 Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty đã khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018 – khu vực phía Bắc. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

24/08/2018 10:01

Sáng ngày 22/8/2018, tại Hội trường tầng 8 Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty đã khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018 – khu vực phía Bắc. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

Tới dự Hội nghị tập huấn, có các đồng chí Thường trực Đảng ủy Tổng công ty, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty và 60 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở, ủy viên ủy ban kiểm tra, cán bộ làm công tác đảng vụ của các tổ chức Đảng trực thuộc; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở - Khu vực phía Bắc.

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh:“Trong tình hình hiện nay, việc chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Vì vậy, việc tổ chức hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng là một yêu cầu cấp thiết, nhằm giúp Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ làm công tác đảng vụ trong toàn Đảng bộ nắm vững những nội dung cơ bản mà Trung ương đã quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng. Từ đó, vận dụng vào quá trình tổ chức chỉ đạo triển khai và thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới”.

Toàn cảnh Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được chúng ta vẫn còn một số hạn chế tồn tại cần khắc phục đó là: Vẫn còn một số TCCSĐ chưa nhận thức đầy đủ và triển khai thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng Đảng. Việc thực hiện các nghiệp vụ trong công tác đảng viên như: hồ sơ kết nạp đảng viên, chuyển Đảng chính thức, chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên chưa đúng tiến độ và còn nhiều sai sót; công tác kiểm tra, giám sát chưa được triển khai thực hiện thường xuyên; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra giám sát còn hạn chế; việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo và chất lượng báo cáo đôi khi chưa đạt yêu. Một trong những nguyên nhân của những tồn tại trên là do, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng của đội ngũ cán bộ cấp ủy, UBKT, cán bộ làm công tác Đảng vụ còn hạn chế.

Đồng chí Tiêu Thị Minh Đức – Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty trao đổi

nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát

Xuất phát từ nguyên nhân trên, Đảng uỷ Tổng Công ty nhận thấy cần phải trang bị thêm những kiến thức cơ bản nhất về nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí là Thường trực cấp uỷ, ủy ban kiểm tra và các đồng chí trực tiếp làm công tác Đảng của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ TCT. Từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức và trách nhiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác văn phòng cấp ủy. Đây là yếu tố cơ bản nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty và đơn vị.

Đồng chí Lê Xuân Anh - Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty trao đổi nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy

Nội dung tập huấn chủ yếu tập trung trao đổi về nghiệp vụ công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát và văn phòng cấp ủy. Các đồng chí Lãnh đạo các ban của Đảng ủy Tổng công ty đã chuẩn bị chu đáo nội dung tập huấn có cập nhật những nội dung mới của Trung ương như: Quy định 29-QĐ/TW; Quy định 30-QĐ/TW; Quy định 102-QĐ/TW và một số quyết định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương;... Với phương pháp vừa thông tin, trao đổi, vừa đặt ra các tình huống cụ thể từ thực tiễn công tác để thảo luận trong 01 ngày đã giúp các đồng chí cấp uỷ, ủy ban kiểm tra, cán bộ làm công tác đảng vụ của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nắm rõ hơn các nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Phạm Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã đề nghị các đồng chí cán bộ dự Hội nghị, vận dụng những kiến thức đã được tập huấn vào lĩnh vực công tác được giao, chủ động cùng cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh./.