Hội nghị tập huấn Công tác An toàn lao động-Vệ sinh lao động năm 2017.

Ngày 4 tháng 8 vừa qua, tại Khách sạn Phương Nam- thành phố Vũng Tàu, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tổ chức Hội nghị tập huấn Công tác An toàn lao động-Vệ sinh lao động cho gần 160 cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác an toàn các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty. Đây là hoạt động theo chương trình phối hợp giữa Công đoàn Tổng công ty và Ban Kỹ thuật Tổng công ty.

08/08/2017 13:20

Ngày 4 tháng 8 vừa qua, tại Khách sạn Phương Nam- thành phố Vũng Tàu, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tổ chức Hội nghị tập huấn Công tác An toàn lao động-Vệ sinh lao động cho gần 160 cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác an toàn các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty. Đây là hoạt động theo chương trình phối hợp giữa Công đoàn Tổng công ty và Ban Kỹ thuật Tổng công ty.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Trọng Khôi, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; cùng dự có đồng chí Đinh Văn Tâm-Ủy viên HĐQT Tổng công ty, đồng chí Vương Duy Khánh-Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, các đồng chí trong Hội đồng An toàn vệ sinh lao động Tổng công ty và gần 160 cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác an toàn các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty.

Trong thời gian vừa qua, Công tác An toàn lao động-Vệ sinh lao động luôn được lãnh đạo Tổng công ty quan tâm. Phát biểu khai mạc tại hội nghị tập huấn, Ông Nguyễn Trọng Khôi-Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã nêu rõ: Muc đích lớp tập huấn lần này là trang bị và bổ sung những kiến thức về Công tác an toàn-Vệ sinh lao động, phòng chống những nguy cơ mất an toàn trong lao động cho cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác an toàn, giúp cho lãnh đạo các đơn vị nâng cao nhận thức và thực hiện tốt hơn Công tác an toàn-Vệ sinh lao động tại đơn vị. Từ đó tuyên truyền cho người lao động nghiêm túc chấp hành các biện pháp về an toàn, vệ sinh lao động, trang bị bảo hộ lao động, các phương tiện, thiết bị làm việc đảm bảo an toàn trong lao động nhằm tránh để tình trạng tai nạn lao động xảy ra.

Hội nghị tập huấn đã được đồng chí Nguyễn Hữu Dũng-chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng Cơ khí áp lực-Cục KTAT và MTCN Bộ Công Thương phổ biến và hệ thống lại toàn bộ các chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; nghiệp vụ về công tác an toàn vệ sinh lao động. Trọng tâm là các Nghị định của Chính phủ trong việc thực hiện Luật ATVSLĐ, Luật phòng chống cháy chữa cháy và các Thông tư, chỉ thị của các Bộ, ngành và hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vv…Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Hồng-Giảng viên ATVSLĐ Cục KTAT-MTCN Bộ Công Thương cũng đã giới thiệu và hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động với các nội dung trọng tâm như: đối tượng được huấn luyện, nội dung và thời gian huấn luyện, huấn luyện tại đơn vị và kỹ năng thực hành; điều kiện lao động và các yếu tố nguy hiểm có hại, thực hiện các quy định về phòng chống cháy nổ vv… Tại Hội nghị tập huấn các học viên đã sôi nổi thảo luận, nhiều ý kiến phát biểu, đặt câu hỏi của học viên tại hội nghị đều được Giảng viên trả lời, cùng trao đổi đưa ra giải pháp tốt nhất áp dụng vào công việc thực tiễn. Cuối buổi các học viên đã làm bài kiểm tra làm cơ sở để cấp chứng nhận An toàn vệ sinh lao động cho các học viên. Với tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm hội nghị tập huấn đã diễn ra tập trung, đảm bảo được các yêu cầu đề ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đặt câu hỏi của đại biểu tại Hội nghị
Đ/c Nguyễn Hữu Dũng-Trưởng phòng Cơ khí áp lực-Cục KTAT và MTCN Bộ Công Thương trả lời câu hỏi của học viên tại Hội nghị