Hội nghị Tập huấn An toàn lao động - Vệ sinh lao động năm 2016

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 18 năm 2016, ngày 16 tháng 05 năm 2016, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức Hội nghị tập huấn công tác An toàn lao động - Vệ sinh lao động năm 2016 cho các đơn vị trong hệ thống của Tổng công ty với sự tham dự của hơn 120 đồng chí cán bộ lãnh đạo, Chủ tịch công đoàn, Hội đồng bảo hộ lao động các cấp, các cán bộ chủ chốt phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị.

24/05/2016 08:28

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 18 năm 2016, ngày 16 tháng 05 năm 2016, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức Hội nghị tập huấn công tác An toàn lao động - Vệ sinh lao động năm 2016 cho các đơn vị trong hệ thống của Tổng công ty với sự tham dự của hơn 120 đồng chí cán bộ lãnh đạo, Chủ tịch công đoàn, Hội đồng bảo hộ lao động các cấp, các cán bộ chủ chốt phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị.

Ông Trần Tất Thắng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại Hội nghị tập huấn, các học viên đã được truyền đạt những nội dung cơ bản về hệ thống các văn bản pháp luật về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động như: Bộ Luật lao động; Luật An toàn vệ sinh lao động (có hiệu lực từ 01/07/2016); các Nghị định, Thông tư liên quan khác.

Bên cạnh đó, các học viên được phổ biến những vấn đề chung về kỹ thuật ATVSLĐ; Các quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của người sử dụng lao động, người lao động và của tổ chức công đoàn, mạng lưới an toàn viên đối với công tác ATVSLĐ; Mục đích, ý nghĩa của công tác ATVSLĐ; Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về ATVSLĐ ở cơ sở; Các yếu tổ nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa; Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; Quy trình làm việc an toàn,... Cũng tại Hội nghị, các học viên đã tổ chức trao đổi, thảo luận và được giải đáp trực tiếp một số vấn đề còn vướng mắc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Trần Tất Thắng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty nhấn mạnh, hội nghị tập huấn về công tác ATVSLĐ năm 2016 có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho mỗi cán bộ công nhân viên và người lao động trong hệ thống của Tổng công ty biết cách bảo vệ thân thể, hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không để xảy ra tai nạn, chấn thương gây tàn phế hoặc tử vong trong lao động, đảm bảo người lao động khỏe mạnh không mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh khác do lao động gây ra, nâng cao kiến thức, ý thức và trách nhiệm về công tác ATVSLĐ, từ đó chủ động hơn trong xử lý các sự cố xảy ra tại đơn vị nhằm kiềm chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản. Qua đó, mỗi học viên cần nêu cao ý thức trong học tập và nghiên cứu nắm vững kiến thức đã học áp dụng vào thực tiễn để có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Qua buổi tập huấn, các cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ của từng đơn vị đã có được những kiến thức cơ sở về an toàn lao động để có biện pháp triển khai, phòng ngừa, cũng như ứng phó khi có tai nạn lao động xảy ra với mục đích hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong quá trình sản xuất.

Việc tổ chức các lớp Tập huấn về công tác ATVSLĐ định kỳ theo quy định là hoạt động rất thiết thực, với mục đích tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP cũng như các đơn vị thành viên để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chủ động trong công tác An toàn lao động - Vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ có cơ sở để xây dựng được hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động thật tốt, nhằm mục tiêu kiểm soát giảm thiểu tai nạn lao động, góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động và góp phần vào sự phát triển bền vững của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Một số hình ảnh trong Hội nghị tập huấn công tác ATVSLĐ năm 2016 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Hội nghị Tập huấn công tác An toàn lao động - Vệ sinh lao động năm 2016

Buổi tập huấn diễn ra với sự tham gia đầy đủ của 40 đơn vị thành viên