Hội nghị sơ kết công tác Đảng 9 tháng năm 2020

Chiều ngày 08/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2020 và thông qua dự thảo Quy chế làm việc, chương trình công tác của BCH, UBKT Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội trường tầng 8, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và phòng họp P3C (Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh). Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì hội nghị.

09/10/2020 16:11

Chiều ngày 08/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2020 và thông qua dự thảo Quy chế làm việc, chương trình công tác của BCH, UBKT Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội trường tầng 8, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và phòng họp P3C (Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh). Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Lê Song Lai - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty; đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy TCT khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020, Thành viên HĐQT Tổng Công ty; đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty; các đồng chí thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên TCT; Lãnh đạo và chuyên viên các Ban tham mưu công tác xây dựng Đảng của Đảng uỷ Tổng công ty; Các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt công tác xây dựng đảng 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2020; đồng chí Phạm Công Thảo – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty trình bày tóm tắt báo cáo sơ kết công tác kiểm tra giám sát 9 tháng, một số nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2020.

Đ/c Lê Song Lai (Bên phải)- Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty phát biểu tại Hội nghị.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020, báo cáo chỉ rõ: Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Nghị quyết về “nhiệm vụ công tác năm 2020“ cụ thể hóa thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Tập trung chỉ đạo các đơn vị bám sát diễn biến thị trường, đặc biệt là trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid 19 để từ đó có các giải pháp, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp. Vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị cơ bản vẫn được duy trì ổn định, các chỉ tiêu về sản xuất và tiêu thụ 9 tháng năm 2020 đạt từ 71% đến 87% kế hoạch năm, sản xuất kinh doanh tiếp tục có hiệu quả; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 130 tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch năm. Công tác quản trị, tái cơ cấu doanh nghiệp, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo; các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các hoạt động theo chương trình đề ra. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nền nếp, có hiệu quả, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế nhất định như: Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh mặc dù đạt từ 71% đến 87% kế hoạch năm nhưng đều giảm hoặc chỉ tương đương so với cùng kỳ; Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tiếp tục tập trung mọi nguồn lực đề ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn Dự án giai đoạn 2 - Tisco và Dự án VTM. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc của 02 dự án vẫn chưa được giải quyết do nhiều nội dung vượt ngoài thẩm quyền của Tổng công ty và đơn vị, phải báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo; Còn để xảy ra 01 vụ tai nạn lao động chết người tại Công ty Tôn Phương Nam; Vẫn còn tình trạng đơn thư phản ánh liên quan đến đại diện vốn của Tổng công ty tại một số đơn vị: Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung, Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel, Công ty CP Thép Vicasa-Vnsteel; Số lượng đảng viên mới được kết nạp còn thấp...

Đ/c Phạm Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác xây dựng đảng 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2020

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 06 ý kiến phát biểu của đại diện của các tổ chức Đảng trực thuộc tập trung đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 9 tháng, đồng thời thảo luận đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quý 4 năm 2020 nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra.

Đ/c Phạm Công Thảo - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TCT trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2020

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Song Lai - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua năm 2020. Có các giải pháp để giảm lỗ tại các đơn vị hoạt động SXKD không có hiệu quả. Đẩy mạnh hoạt động SXKD tại các đơn vị có hiệu quả và kịp thời có cơ chế chính sách khuyến khích, động viên cán bộ, CNV. Kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của các đơn vị để có các giải pháp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; có phương án xử lý linh hoạt và tối ưu hóa lợi ích của Tổng Công ty. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công việc thực hiện tái cơ cấu các đơn vị thành viên theo nguyên tắc tập trung đánh giá, phân tích, lựa chọn, giữ lại và đầu tư bổ sung nhằm nâng cao năng lực sản xuất tại các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, chiếm tý trọng lớn doanh thu và lợi nhuận của Tổng công ty; thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp không trọng yếu hoặc SXKD không có hiệu quả kéo dài, trong đó tập trung vào 2 dự án TISCO và VTM; hoàn thành quyết toán cổ phần hóa Tổng Công ty. Tăng cường công tác kiểm tra quản trị để hạn chế và tránh thất thoát, lãng phí nhất là trong khai thác quặng, mua bán vật tư, trang thiết bị… tại các đơn vị thành viên. Tập trung kiểm soát vào những đơn vị khó khăn, thua lỗ kéo dài để có biện pháp chấn chỉnh. Tích cực tìm kiếm đối tác mới để tìm kiếm cơ hội đầu tư nhằm nâng cao năng lực sản xuất của Tổng công ty. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Quang cảnh hội nghị khu vực phía Nam

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Phúc – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị. Đồng chí đã đánh giá, tổng kết những kết quả chính mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong 9 tháng, một số nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2020, trong đó đồng chí nhấn mạnh: 9 tháng năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng với sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động nên các chỉ tiêu về sản xuất và tiêu thụ 9 tháng năm 2020 đều đạt từ 71% đến 87% kế hoạch năm, sản xuất kinh doanh tiếp tục có hiệu quả, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 130 tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 68 tỷ đồng, bằng 136% kế hoạch năm; Công tác quản trị, tái cơ cấu doanh nghiệp tiếp tục được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện; Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nền nếp, có hiệu quả, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; Các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chương trình đề ra và có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động SXKD của Tổng công ty còn bộc lộ những hạn chế, tồn tại như Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh mặc dù đạt từ 71% đến 87% kế hoạch năm nhưng đều giảm hoặc chỉ tương đương so với cùng kỳ; còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc của Dự án giai đoạn 2 - Tisco và Dự án VTM; còn để xảy ra 01 vụ tai nạn lao động chết người; vẫn còn tình trạng đơn thư phản ánh liên quan đến đại diện vốn của Tổng công ty tại một số đơn vị; số lượng đảng viên mới được kết nạp còn thấp.....

* Về nhiệm vụ quý 4 năm 2020:

Để phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ quý 4 năm 2020. Đồng chí đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong Tổng công ty tập trung bám sát các nhóm giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các giải pháp trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Tổng công ty để cụ thể hóa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra, trong đó cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên, người lao động thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn của Tổng công ty, đơn vị, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cần làm tốt công tác quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Bí thư Đảng ủy Tổng công ty khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 ký biên bản bàn giao

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã tổ chức hội nghị thảo luận và cho ý kiến góp ý vào dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty; Quyết định phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời tổ chức ký Biên bản bàn giao nhiệm vụ giữa đồng chí đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Bí thư Đảng ủy Tổng công ty khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.