Hội nghị sơ kết công tác Đảng 9 tháng năm 2018

Chiều ngày 05/10/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tổ chức hội nghị lần thứ 14 mở rộng sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2018 qua hệ thống VideoConference tại 02 đầu cầu: Phía Bắc tại Trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và phía Nam tại Văn phòng đại diện, số 56 Thủ Khoa Huân, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ trì hội nghị.

08/10/2018 08:56

Chiều ngày 05/10/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tổ chức hội nghị lần thứ 14 mở rộng sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2018 qua hệ thống VideoConference tại 02 đầu cầu: Phía Bắc tại Trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và phía Nam tại Văn phòng đại diện, số 56 Thủ Khoa Huân, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ, các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty, các đồng chí Bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc và cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các ban của Đảng ủy Tổng công ty.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt công tác xây dựng đảng 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2018 và đồng chí Tiêu Thị Minh Đức - Phó CN UBKT Đảng ủy trình bày báo cáo sơ kết công tác kiểm tra giám sát 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2018

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chủ trì hội nghị

Báo cáo chỉ rõ: 9 tháng đầu năm 2018, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Chương trình công tác năm 2018, cụ thể hóa thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện theo từng lĩnh vực. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống trong 9 tháng đầu năm đều đạt kế hoạch. Có một số chỉ tiêu tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: Sản xuất phôi thép tăng 18%, tiêu thụ phôi thép tăng 11%. Lợi nhuận sau thuế toàn hệ thống đạt 1.780 tỷ đồng.

Công tác quản trị doanh nghiệp, công tác đầu tư phát triển, tái cơ cấu doanh nghiệp được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Việc làm và thu nhập của người lao động được giữ vững, nội bộ đoàn kết. Các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chương trình đề ra và có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Tổng công ty.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế, tồn tại như: Việc thực hiện Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương, theo Quyết định 1468 của Thủ tướng Chính Phủ tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên còn chậm; Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án nhóm B tại các công ty con đã được triển khai tích cực, tuy nhiên vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra; Việc rà soát, xây dựng phương án sử dụng đất của các đơn vị theo quy định quản lý Nhà nước về đất đai chưa đảm bảo tiến độ; Vẫn còn phát sinh đơn thư tố cáo, kiến nghị vượt cấp liên quan đến việc điều hành sản xuất kinh doanh và việc thoái vốn tại một số đơn vị... Vẫn còn có đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; công tác ATVSLĐ chưa thực sự được quan tâm đúng mức để xảy ra 23 vụ tai nạn lao động, trong đó có 03 vụ chết người; Số lượng đảng viên mới được kết nạp trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt thấp.

Quang cảnh hội nghị khu vực phía Bắc

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 7 ý kiến phát biểu của đại diện các tổ chức đảng trực thuộc tập trung đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng 9 tháng, đồng thời thảo luận đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng những tháng còn lại của năm 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị. Đồng chí đã đánh giá, tổng kết những kết quả chính mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong 9 tháng năm 2018, thống nhất với những giải pháp đã nêu trong báo cáo để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty quý 4 năm 2018 và nhấn mạnh, trong thời gian tới cấp ủy các tổ chức Đảng cần thường xuyên cập nhật tình hình thị trường để đề ra các giải pháp nhằm quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Rà soát, đánh giá lại tình hình để xây dựng kế hoạch năm 2019 sát với thực tế; Triển khai thực hiện tốt các giải pháp trong công tác quản trị, đầu tư phát triển, trong công tác thực hành tiết kiệm để giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm trên thị trường, đồng thời làm tốt công tác ATVS và BVMT, đặc biệt là công tác ATLĐ.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể quần chúng cần thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động nhằm kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh để kịp thời giải quyết, tránh tình trạng đơn thư khiếu nại; thực hiện tốt công tác đánh giá phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018; tổ chức tốt hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra giám sát năm 2018 theo chương trình kế hoạch đề ra; Tiếp tục đổi mới nâng cao công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở... nhằm tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động để hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra.

Quang cảnh hội nghị khu vực phía Nam

Cũng tại hội nghị này, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Sau khi thảo luận, thống nhất về tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng nhân sự bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, các đại biểu đã tiến hành ghi phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020./.