Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2020 và Tổng kết công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều ngày 13/7/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 và thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy, UBKT Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội trường tầng 8, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ trì hội nghị.

16/07/2020 17:15

Chiều ngày 13/7/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 và thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy, UBKT Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội trường tầng 8, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ trì hội nghị.

Về phía Đảng ủy Tổng công ty có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên UBKT Đảng uỷ Tổng công ty; các đồng chí thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên TCT; Các đồng chí Trưởng, Phó Ban, chuyên viên các Ban tham mưu công tác xây dựng Đảng của Đảng uỷ Tổng công ty; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT các Đảng ủy cơ sở; Bí thư các Chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty; các đồng chí là đại diện vốn chính của Tổng công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết có tổ chức Đảng trực thuộc địa phương.

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; đồng chí Vũ Duy Huynh – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty trình bày tóm tắt báo cáo sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và đồng chí Tiêu Thị Minh Đức - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020.

Đ/c Phạm Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, báo cáo chỉ rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Nghị quyết về “nhiệm vụ công tác năm 2020“ cụ thể hóa thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Tập trung chỉ đạo các đơn vị bám sát diễn biến thị trường, đặc biệt là trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid 19 để từ đó có các giải pháp, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp. Vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị cơ bản vẫn được duy trì ổn định, hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh đều đạt trên 50% kế hoạch năm; thực hiện thoái vốn thành công 4/9 đơn vị; Đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo; các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các hoạt động theo chương trình đề ra. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nền nếp, có hiệu quả, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế nhất định như: Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh mặc dù đạt trên 50% kế hoạch năm nhưng đều giảm so với cùng kỳ; Còn để xảy ra 01 vụ tai nạn lao động chết người tại Công ty Tôn Phương Nam; Vẫn còn tình trạng đơn thư phản ánh liên quan đến đại diện vốn của Tổng công ty tại một số đơn vị: Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung, Công ty CP Kim khí Hà Nội, Công ty CP Thép Vicasa; Số lượng đảng viên mới được kết nạp còn thấp .....

Đ/c Vũ Duy Huynh - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TCT trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020

*Về kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ đã được tăng cường và đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao. Các cấp ủy, tổ chức đảng luôn coi trọng việc lãnh đạo, tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch của cấp mình. Đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát tập trung có trọng tâm, trọng điểm trên các mặt, các lĩnh vực còn yếu kém, dễ phát sinh tiêu cực, đã góp phần ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót; góp phần hạn chế tiêu cực, giảm sai phạm của tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ. Song song với việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy, các cấp uỷ qua kiểm tra, giám sát hàng năm đã đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng gắn với lãnh đạo, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ" ở các tổ chức đảng trực thuộc. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phê bình, góp ý chấn chỉnh những tổ chức, cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm, đồng thời khen thưởng, biểu dương những đảng bộ có thành tích cao. Từ đó, đã thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết năm của toàn Đảng bộ; giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy được sâu sát, toàn diện và hiệu quả hơn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Đ/c Tiêu Thị Minh Đức – Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TCT trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những tồn tại hạn chế như: Vẫn còn một số ít cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát nên vẫn cho rằng kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra. Còn một số đơn vị nhầm lẫn giữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy với công tác kiểm tra, giám sát của UBKT, chưa xây dựng được chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy; Vẫn còn một số cấp ủy chưa làm tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên dẫn tới còn có cán bộ, đảng viên vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, phải thi hành kỷ luật; Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, Uỷ ban kiểm tra các cấp mặc dù đã xác định kiểm tra dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, nhưng trong thực tế việc tổ chức kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế; Còn một số chi bộ do số lượng đảng viên ít nên công tác kiểm tra, giám sát mới chỉ thực hiện lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, chưa tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát riêng theo đúng quy định hoặc có tổ chức kiểm tra, giám sát nhưng cũng chỉ mang tính hình thức; Ở một số tổ chức Đảng trực thuộc khi thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát mới chỉ tập trung kiểm tra việc duy trì chế độ sinh hoạt, việc ghi chép sổ nghị quyết, thu, nộp đảng phí …chưa chú trọng đến việc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, giải pháp lớn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chất lượng hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát đôi khi còn hạn chế, hình thức, hiệu quả chưa cao....

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 03 ý kiến phát biểu của đại diện của các tổ chức Đảng trực thuộc tập trung đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời thảo luận đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020; công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị. Đồng chí đã đánh giá, tổng kết những kết quả chính mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, trong đó đồng chí nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT, ban điều hành về cơ bản các chỉ tiêu SXKD đạt gần 50% kế hoạch, Tổng công ty vẫn giữ vững được sản xuất, đảm bảo được việc làm và thu nhập cho người lao động với mức thu nhập bình quân gần 11 triệu đồng/người/tháng.

Công tác xây dựng đảng được triển khai nền nếp, có hiệu quả. Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thành công đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động SXKD của Tổng công ty còn bộc lộ những hạn chế, tồn tại như sản lượng, thị phần, hiệu quả SXKD giảm sút; những đơn vị hoạt động SXKD yếu kém được xác định từ đầu nhiệm kỳ đến nay kết quả SXKD chưa có gì thay đổi; Công nợ khó đòi tại một số đơn vị tồn tại lâu và chưa có giải pháp để thu hồi.... Tất cả những yếu tố trên làm cho tình hình tài chính của đơn vị gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng lớn đến các giải pháp thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty.

*Về kết quả thực hiện công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ đã được tăng cường và đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao. Các cấp ủy, tổ chức đảng luôn coi trọng việc lãnh đạo, tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch của cấp mình.

Đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát tập trung có trọng tâm, trọng điểm. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phê bình, góp ý chấn chỉnh những tổ chức, cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm, đồng thời khen thưởng, biểu dương những đảng bộ có thành tích cao. Từ đó, đã thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết năm của toàn Đảng bộ; giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy được sâu sát, toàn diện và hiệu quả hơn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt vẫn còn một số hạn chế, tồn tại trong công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2015-2020; trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 của Đảng ủy Tổng công ty như đã nêu trong các báo cáo. Đề nghị các cấp ủy Đảng trực thuộc phân tích những hạn chế chung đó, từng lĩnh vực, từng vấn đề liên quan đến đơn vị mình để khẩn trương có các giải pháp khắc phục kịp thời.

* Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 và công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2020-2025

Để phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Đồng chí đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong Tổng công ty tập trung vào một số nội dung sau: Cần phát huy hơn nữa các giải pháp để đảm bảo SXKD có hiệu quả; Nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, áp dụng khoa học công nghệ kỹ thuật để giảm các chỉ tiêu tiêu hao, tránh lãng phí nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp; phát động phong trào đổi mới sáng tạo về công nghệ, kỹ thuật, quản lý từ cơ sở nhằm mục tiêu tạo lợi thế cạnh tranh riêng trên thị trường; Củng cố và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng tại Tổng công ty và các đơn vị; thường xuyên cập nhật kiến thức về quản trị, kinh tế, kỹ thuật, công nghệ ... để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao tinh thần phấn đấu, cống hiến, đổi mới tư duy và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tổng công ty, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Tổng công ty 6 tháng cuối năm 2020 là tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TCT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là sự kiện chính tri hết sức quan trọng, có ý nghĩa trong việc định hướng cho sự phát triển của Tổng công ty trong 5 năm tiếp theo. Đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong TCT, các đồng chí Đại diện vốn chính của TCT tại các đơn vị có tổ chức Đảng trực thuộc địa phương tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình cùng Đảng ủy Tổng công ty chuẩn tốt các nội dung, điều kiện để tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã tổ chức hội nghị thảo luận và cho ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và dự thảo đề án nhân sự cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng ngày 14/7/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành và hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy và UBKT Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo nguyên tắc và theo đúng các văn bản hướng dẫn của cấp trên.