Hội nghị phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm, tọa đàm về công tác đánh giá rủi ro trong hệ thống quản lý an toàn cho cán bộ quản lý, cán bộ an toàn ngành thép

Ngày 5 tháng 10 năm 2018, tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Tổng công ty thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) phối hợp cùng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Bộ Công Thương (Cục KTAT) tổ chức Hội nghị với chủ đề: “Phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm, tọa đàm về công tác đánh giá rủi ro (ĐGRR) trong hệ thống quản lý an toàn cho cán bộ quản lý, cán bộ an toàn ngành thép” cho các đơn vị sản xuất phía Bắc.

08/10/2018 13:45

Ngày 5 tháng 10 năm 2018, tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Tổng công ty thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) phối hợp cùng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Bộ Công Thương (Cục KTAT) tổ chức Hội nghị với chủ đề: “Phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm, tọa đàm về công tác đánh giá rủi ro (ĐGRR) trong hệ thống quản lý an toàn cho cán bộ quản lý, cán bộ an toàn ngành thép” cho các đơn vị sản xuất phía Bắc.

Hội nghị này cũng nằm trong chương trình tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động thường niên của VNSTEEL. Trước đó, vào ngày 19/9/2018, VNSTEEL và Cục ATMT cũng đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị với nội dung tương tự cho các đơn vị sản xuất trong khu vực phía nam, với mục đích nâng cao nhận thức của người lao động về vấn đề an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu giảm tai nạn lao động (TNLĐ) nặng và không để xảy ra TNLĐ chết người, đồng thời kịp thời cập nhật các văn bản pháp quy quy định về an toàn vệ sinh lao động. Đây là việc hết sức cần thiết đối với mỗi cán bộ làm công tác quản lý trong lĩnh vực này.

Tham dự Hội nghị có hơn 80 đại biểu là đại diện lãnh đạo, Chủ tịch/Phó Chủ tịch Công đoàn, các Trưởng/Phó phòng ban chức năng và các cán bộ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động đến từ các đơn vị trực thuộc, Công ty con, Công ty liên kết trong hệ thống phía Bắc của VNSTEEL.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Hữu Dũng - Trưởng phòng An toàn Công nghiệp - Cục ATMT (diễn giả chính của Hội nghị) chia sẻ về sự cần thiết phải thực hiện công tác ĐGRR, qua đó, công tác này được nhiều quốc gia quan tâm để tăng cường xây dựng nền văn hóa an toàn, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động.

Có thể thấy trước năm 2010, các nhà máy công nghiệp của Việt Nam nói chung chưa có quy định và hướng dẫn nào về công tác quản lý và ĐGRR, trừ ngành công nghiệp dầu khí.

Từ năm 2015 đến nay, Luật An toàn - vệ sinh lao động 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã ban hành các quy định có liên quan đến quản lý, ĐGRR, cụ thể như dưới đây:

- Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.

- Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ LĐTB & XH quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Thông tư 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương.

- Thông tư 50/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động dầu khí, xăng dầu, hóa chất và nhiệt điện.

Bên cạnh đó, còn có một số TCVN liên quan đến ĐGRR như:

- TCVN 7301-1:2008 An toàn máy. ĐGRR. Phần 1: Nguyên tắc

- TCVN 7301-2:2008 An toàn máy. ĐGRR. Phàn 2: Hướng dẫn thực hành và ví dụ về các phương pháp

- TCVN 7383-1:2004 An toàn máy - Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế - Phần 1: Thuật ngữ cơ bản, phương pháp luận

- TCVN 7383-2:2004 An toàn máy - Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế - Phần 2: Nguyên tắc kỹ thuật.

Ông Nguyễn Hữu Dũng cũng chia sẻ với Hội nghị các phương pháp ĐGRR lựa chọn đối với lĩnh vực sản xuất thép. Ông đưa các bài tập tình huống ĐGRR gắn với thực tế. Qua đó, các đại biểu đã có những trao đổi, thảo luận rất sôi nổi và nhiệt tình chia sẻ các kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác ĐGRR trong thực tế sản xuất nói riêng, cũng như các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động nói chung.

Hội nghị lần này cũng là là dịp để cho các đơn vị trong hệ thống của VNSTEEL được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, cũng như là cơ hội để kiến nghị trực tiếp với đại diện của Bộ Công Thương nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

“Tại Hội nghị, đại diện cho Hội đồng An toàn vệ sinh lao động VNSTEEL, ông Đỗ Đình Trường - Phó chủ tịch Công đoàn có lời cảm ơn đối với đại diện của Bộ Công Thương, đồng thời chia sẻ các thông tin về hoạt động của VNSTEEL trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Theo ông, VNSTEEL luôn chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, với mục tiêu là giảm TNLĐ và tuyệt đối không để xảy ra TNLĐ chết người.”

Ông Đỗ Đình Trường - Phó Chủ tịch Công đoàn VNSTEEL phát biểu tại Hội nghị

Kiến nghị của các đại biểu tham dự Hội nghị về những bất cập trong việc thực thi quy định của pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động nói chung và ĐGRR nói riêng sẽ được VNSTEEL tổng hợp, báo cáo và đề xuất với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan để từng bước tháo gỡ, giúp hoạt động của doanh nghiệp được thuận lợi và ngày càng hiệu quả hơn trong công tác an toàn vệ sinh lao động nói chung và công tác ĐGRR nói riêng, qua đó luôn đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động.

Một số hình ảnh Hội nghị: