Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020

05/07/2016 11:42

Sáng ngày 04/7/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tổ chức Hội nghị lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020 qua hệ thống VideoConference tại 02 đầu cầu: Phía Bắc tại Trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và phía Nam tại Văn phòng đại diện, số 56 Thủ Khoa Huân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa- Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DN Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Bá Ổn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ, các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty.

Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 và kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, đồng thời thảo luận đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2016 và các giải pháp thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị và nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2016, Đảng uỷ Tổng công ty lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn đan xen:

Về thuận lợi: Thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; kinh tế trong nước tiếp tục có những chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định; Thị trường thép trong nước do tác động của sự tăng giá thép trên thế giới và yếu tố tâm lý của việc áp thuế tự vệ thương mại nên đã có sự tăng trưởng mạnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thép đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Đối với Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, sau 2 năm 2014-2015 sản xuất kinh doanh liên tục có hiệu quả đã tạo niềm tin, phấn khởi trong toàn thể đội ngũ với quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ ngay từ đầu năm.

Về khó khăn: Tổng thu ngân sách nhà nước không đủ bảo đảm nguồn chi; tình hình nợ công tăng, áp lực trả nợ lớn; lãi suất ngân hàng vẫn ở mức cao. Thị trường thép thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, khó lường, giá thép tăng mạnh từ đầu tháng 3 cho đến thời điểm đầu tháng 5, sau đó suy giảm mạnh trong cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2016 tạo tâm lý xấu cho thị trường, tiêu thụ gặp khó khăn, các nhà sản xuất buộc phải giảm giá, tăng chiết khấu để giữ thị phần; một số tồn tại hạn chế trong 6 tháng đầu năm chậm được khắc phục.

Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty đã bám sát diễn biến của thị trường để đề ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, Tổng công ty đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch đề ra cả về sản lượng sản xuất, tiêu thụ, lợi nhuận và có tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Các đơn vị trong khối công ty con đều sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nhiều đơn vị có lợi nhuận trước thuế cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Khối các công ty liên kết số đơn vị lỗ giảm đi rõ rệt, nhiều đơn vị có hiệu quả sản xuất kinh doanh vượt trội so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt 02 đơn vị Thép Tấm lá Phú Mỹ, Thép Tấm lá Thống Nhất đã thoát khỏi tình trạng SXKD thua lỗ và có lãi trong 6 tháng đầu năm.

Việc làm của người lao động được duy trì ổn định, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên. Công tác an sinh xã hội, từ thiện, quốc phòng an ninh... được quan tâm thực hiện tốt. Công tác quản trị doanh nghiệp đã có nhiều đổi mới, công tác đầu tư xây dựng được triển khai toàn diện theo kế hoạch đề ra. Đã chỉ đạo điều chỉnh Đề án tái cơ cấu và Chiến lược phát triển Tổng công ty cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Tổng công ty.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, đã tăng cường công tác lãnh đạo, định hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời kiện toàn cấp ủy, bổ sung và ban hành quy định về công tác cán bộ, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng hoàn thành kế hoạch đề ra.

Về phướng hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016: Nhất trí với phương hướng nhiệm vụ và những giải pháp đã nêu trong dự thảo báo cáo. Trong đó, trong đó cần tập trung nghiên cứu, đánh giá, dự báo sát tình hình thị trường để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, nhất là chỉ tiêu về lợi nhuận, đảm bảo sản xuất an toàn, duy trì việc làm, đời sống cho người lao động ổn định; tiếp tục hỗ trợ các đơn vị sản xuất kinh doanh gặp khó khăn và giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc của dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên; tăng cường đẩy mạnh công tác nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư tại một số đơn vị. Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu Tổng công ty và các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề đã đề ra; Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, CNV và người lao động trong Tổng công ty, đặc biệt là đối với những đơn vị thuộc diện thoái toàn bộ vốn; Tổ chức tốt hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng thiết thực, hiệu quả .... góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra./.