HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT QUÝ III NĂM 2014

Ngày 03/10/2014, tại hội trường tầng 6, tòa nhà Điều hành Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III và triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý IV năm 2014. Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

13/10/2014 15:17

Ngày 03/10/2014, tại hội trường tầng 6, tòa nhà Điều hành Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III và triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý IV năm 2014. Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì hội nghị.

Quý III/2014, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, hướng dẫn của UBKT Trung ương, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp đã đạt kết quả khá toàn diện. Hoạt động kiểm tra, giám sát được kết luận rõ ràng, xử lý kỷ luật nghiêm minh, công tác tiếp dân giải quyết đơn thư, khiếu nại, khiếu kiện được quan tâm giải quyết góp phần ổn định tình hình chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường ý thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT các cấp vẫn còn một số hạn chế: một số ủy ban kiểm tra vẫn chưa thực hiện được nhiệm vụ kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, nhiều lĩnh vực chưa được kiểm tra, giám sát chuyên đề như việc thực hiện quy trình công tác, việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng ….

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu cũng đã đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sát với thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình hiện nay.

Để tiếp tục hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát trong quý IV, đồng chí Bùi Văn Cương - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chỉ rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề về Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”, trong đó cần tập trung vào kiện toàn UBKT và cơ quan ủy ban kiểm tra; đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức nhiệm vụ kiểm tra giám sát, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp của Đảng ủy Khối với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, ban cán sự đảng các bộ, ngành, nhất là các cơ quan chức năng như Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước,... các đơn vị chủ động xây dựng và thực hiện và thực hiện quy chế phối hợp giữa uỷ ban kiểm tra với ban thanh tra, kiểm toán, kiểm soát nội bộ của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng... để chủ động xem xét, xử lý sau kết luận thanh tra, kiểm toán và kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật đảng viên theo quy định; bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, luôn gương mẫu về đạo đức lối sống, tinh thông nghiệp vụ công tác kiểm tra nhằm từng bước nâng chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới

Trần Thị Hoa - Đảng ủy Tổng công ty