Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 10/2014

Ngày 31/10, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 10/2014. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

04/11/2014 14:07

Ngày 31/10, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 10/2014. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao Quyết định và chúc mừng các đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chụp ảnh lưu niệm.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Kiển, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2010 – 2015. Theo Quyết định, Ban Bí thư chuẩn y bổ sung 03 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010 – 2015: Đồng chí Bùi Ngọc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, cho ý kiến về việc ban hành kế hoạch kiểm điểm tự phê bình, phê bình, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2014; việc đề nghị ban hành Quy định khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên và Hướng dẫn thực hiện Quy định số 11 – QĐ/ĐUK về xếp loại đảng viên hằng năm trong Đảng bộ Khối; về việc lập bộ phận tham mưu, giúp việc về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Cho ý kiến vào dự thảo Đề án kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010 – 2015; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW khóa II về “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp trong Khối DNTW”; dự thảo Báo cáo tình hình tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối DNTW 9 tháng đầu năm 2014. Hội nghị cũng bàn và cho ý kiến về một số nội dung khác./.