Đoàn TN VNSTEEL tham gia toạ đàm về Cách mạng

Ngày 08/04/2014, Đại diện cho các đoàn viên ưu tú tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Tổng công ty đã tham dự buổi Toạ đàm "Con đường cách mạng của Thanh niên thời kỳ mới" do Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công An tổ chức. Đây là một hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914-20/10/20) mà Đoàn TN VNSTEEL tham gia.

10/04/2014 11:02

Ngày 08/04/2014, Đại diện cho các đoàn viên ưu tú tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Tổng công ty đã tham dự buổi Toạ đàm "Con đường cách mạng của Thanh niên thời kỳ mới" do Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công An tổ chức. Đây là một hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914-20/10/20) mà Đoàn Tổng công ty tham gia.

Tại buổi toạ đàm, các đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sỹ đã được xem những thước phim tài liệu về cuộc đời hoạt động của người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên được Bác Hồ kính yêu dìu dắt, giáo dục từ tuổi thiếu niên - đồng chí Lý Tự Trọng và giao lưu, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm của các đại biểu khách mời về những đóng góp của thanh niên trong quá khứ, nghĩ về vai trò trách nhiệm của thanh niên hiện nay đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó, tuổi trẻ hôm nay noi gương tinh thần quả cảm của anh Lý Tự Trọng; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong học tập, công tác và chiến đấu; những suy nghĩ, tình cảm của thanh niên trước những vấn đề xã hội đang đặt ra hiện nay và xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới với "Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn".

Buổi toạ đàm đã tuyên truyền, giáo dục cho các cán bộ, đoàn viên thanh niên về tấm gương hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng; qua đó tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, niềm tin vào con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ và các thế hệ Thanh niên đi trước đã chọn. Đồng thời xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên với "Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn" là mục tiêu để tuổi trẻ cả nước cũng như tuổi trẻ VNSTEEL hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Để tri ân đồng chí Lý Tự Trọng, Tuổi trẻ VNSTEEL cùng với tuổi trẻ cả nước chung tay, góp sức xây dựng Khu tưởng niệm đồng chí Lý Tự Trọng tại xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Khu tưởng niệm là địa chỉ để giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.