Đoàn Thanh niên VNSTEEL tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và tập huấn cán bộ Đoàn

Ngày 24/9/2016, thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016, Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng ủy Tổng công ty; Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2016 cho các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt và đoàn viên ưu tú tại thành phố biển Vũng Tàu.

28/09/2016 15:17

Ngày 24/9/2016, thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016, Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng ủy Tổng công ty; Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2016 cho các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt và đoàn viên ưu tú tại thành phố biển Vũng Tàu.

Hội nghị Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2016

Về dự, chỉ đạo và trực tiếp lên lớp giảng bài có đồng chí Lê Văn Long – Phó Trưởng ban Tuyên Giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Vũ Đức Tú – UV Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Thu Hiền – UV Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty; đồng chí Phạm Thanh Sơn - Ủy viên BCH Đoàn Khối, UV BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Tổng Công ty cùng các đồng chí là UV Ban Thường vụ, UV Ban Chấp hành, UV Ủy ban kiểm tra Đoàn Tổng Công ty cùng với sự tham dự của trên 90 cán bộ đoàn chủ chốt, đoàn viên thanh niên ưu tú của 22/26 cơ sở Đoàn trực thuộc.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng ủy Tổng công ty; Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2016 nhằm Giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp nêu trong văn kiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trong Tổng công ty về kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, giúp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên hiện nay và trong tương lai. Từ đó làm căn cứ để các cơ sở Đoàn xét duyệt bổ sung nhân sự, tham gia các chức danh của Đoàn, là dịp để cán bộ Đoàn được giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn góp phần xây dựng tổ chức Đoàn Tổng công ty ngày càng vững mạnh.

Đ/c Phạm Thanh Sơn - Bí thư Đoàn TCT khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Sơn - Bí thư Đoàn Tổng công ty mong muốn rằng Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2016 sẽ giúp các đồng chí cán bộ đoàn và toàn thể đoàn viên thanh niên dự Hội nghị xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, điều kiện đảm bảo, tiến trình tổ chức thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp; tích luỹ thêm kiến thức cho bản thân và công việc, góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên của đơn vị cũng như của Đoàn Tổng công ty.

Đ/c Lê Văn Long - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW quán triệt nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020

Trong buổi sáng ngày 24/9/2016, các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt và đoàn viên ưu tú đã được đồng chí Lê Văn Long – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối DNTW quán triệt nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Phạm Thu Hiền – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Tổng công ty quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Đảng uỷ TCT thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đ/cPhạm Thu Hiền – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Tổng công ty quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Và trong buổi chiều các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt đã được tìm hiểu về chuyên đề Công tác văn phòng, tổ chức xây dựng Đoàn; Kỹ năng cán bộ đoàn và Chuyên đề Hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 và hướng dẫn, phổ biến, trao đổi về một số nội dung còn vướng mắc trong quá trình triển khai công tác Đoàn và PTTN tại đơn vị do đồng chí Vũ Đức Tú – Phó Bí thư Thường Trực Đoàn Khối DNTW trực tiếp lên lớp.

Đ/c Vũ Đức Tú – Phó Bí thư Thường Trực Đoàn Khối DNTW hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

Sau chuỗi hoạt động hết sức thiết thực và ý nghĩa tại thành phố Biển Vũng Tàu đã mang lại cho các bạn đoàn viên những bài học kinh nghiệm bổ ích, tích luỹ nghiệp vụ công tác Đoàn; bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và những giây phút giao lưu ấm tình đoàn kết, điều đó tạo động lực và niềm tin tưởng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mai Linh - Đoàn Thanh niên Tổng công ty