Đảng ủy Tổng công ty tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Chiều ngày 03/01/2017, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty mở rộng để tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

05/01/2017 12:16

Chiều ngày 03/01/2017, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty mở rộng để tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017 qua hệ thống VideoConference tại 02 đầu cầu: Phía Bắc tại Trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và phía Nam tại Văn phòng đại diện, số 56 Thủ Khoa Huân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DN Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Đảng bộ, các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty, cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các ban của Đảng ủy Tổng công ty; các đồng chí là Bí thư các Đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở và các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Bùi Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên

Hội nghị đã long trọng tổ chức công bố quyết định và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí Đảng viên. Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Bùi Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty trao Huy hiệu và quyết định của Ban Chấp hành Trung ương cho các đồng chí đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thống nhất đánh giá, năm 2016 Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục thể hiện rõ vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác: Sản xuất kinh doanh; đầu tư phát triển; đổi mới doanh nghiệp; tổ chức cán bộ; xây dựng Đảng; lãnh đạo các đoàn thể thông qua việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kết luận để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Điển hình là: Nghị quyết 02 về “Nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập Quốc tế”; Kết luận 36 về “Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực thép dẹt”; Kết luận 39 “Các giải pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng”. Các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng uỷ ban hành đều đảm bảo đúng, trúng, sát với thực tiễn, cùng với các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty; sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của cả đội ngũ nên năm 2016 Tổng công ty đã hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ravà có tăng trưởng cao so với năm 2015. Sản xuất phôi thép ước tăng 24%, tiêu thụ tăng 20%; sản xuất thép thành phẩm tăng 15%, tiêu thụ tăng 18% so với năm 2015; lợi nhuận toàn hệ thống đạt 1.822,554 tỷ đồng; nhiều đơn vị có kết quả lợi nhuận vượt trội so với năm 2015. Công tác quản trị doanh nghiệp đã có nhiều đổi mới theo hướng hiệu quả hơn; các đơn vị hợp tác chặt chẽ hơn trong việc cung cấp nguyên liệu, vật tư và tiêu thụ sản phẩm; tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho một số đơn vị; công tác đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý được chú trọng, số lượng cán bộ được cử tham gia các khóa học nhiều hơn, nội dung, phương pháp đào tạo chất lượng hơn; đã chỉ đạo điều chỉnh Đề án tái cơ cấu và Chiến lược phát triển Tổng công ty cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Tổng công ty. Công tác đầu tư xây dựng được triển khai toàn diện theo kế hoạch đề ra. Việc làm của người lao động được duy trì ổn định, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên. Công tác an sinh xã hội, từ thiện, quốc phòng an ninh... được quan tâm thực hiện tốt.

Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm chú trọng, tăng cường công tác lãnh đạo, định hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác năm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động nhất là tại những đơn vị SXKD còn gặp nhiều khó khăn và những đơn vị thuộc diện tái cơ cấu được quan đúng mức; kịp thời kiện toàn cấp ủy cơ sở khi có biến động, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định đảm bảo yêu cầu; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra.

Đ/c Nghiêm Xuân Đa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT và đồng chí Bùi Văn Hùng - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TCT tặng giấy khen cho 07 TCĐ đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu năm 2016

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong năm 2016. Đồng chí đã chỉ đạo cấp ủy các tổ chức Đảng các cấp trong thời gian tới cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, đổi mới doanh nghiệp theo kế hoạch đề ra. Triển khai tốt việc tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Đảng ủy Tổng công ty; tăng cường công tác quản trị rủi ro và hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty theo tinh thần Nghị quyết 463 của Đảng ủy Tổng công ty về công tác lưu thông phân phối; tập trung tháo gỡ khó khăn trong SXKD và dự án đầu tư cho một số đơn vị trong hệ thống Tổng công ty; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí… xây dựng Đảng bộ Tổng công ty vững mạnh toàn diện, Tổng công ty phát triển bền vững.

Đồng chí Phạm Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và đồng chí Bùi Văn Hùng - - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TCT tặng giấy khen cho 04 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

Cũng tại Hội nghị này, Đảng ủy Tổng công ty đã tặng giấy khen cho 07 tổ chức Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 04 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016./.