Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

27/11/2015 08:30

Sáng ngày 26/11/2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 12 (Khoá XI) cho gần 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt và đảng viên của các đơn vị trực thuộc tại Khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐUT ngày 12/11/2015 của Ban Thường vu Đảng uỷ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc tổ chức quán triệt các văn kiện hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Ngày 26/11/2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 12 (Khoá XI) cho gần 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt của Tổng công ty và cán bộ, đảng viên của các đơn vị trực thuộc tại Khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đ.c Phạm Thu Hiền- Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty phát biểu Khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà – Hàm Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết và các vấn đề được định hướng của Hội nghị Trung ương 12, gồm:

- Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

- Việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

- Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương và một số vấn đề quan trọng khác

Đ.c Nguyễn Đức Hà - Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty nêu rõ: Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết giúp cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp ủy, đơn vị nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của những vấn đề đã được Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) được thông qua, trên cơ sở đó vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách thiết thực, hiện quả và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 và những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 từ Tổng công ty tới các đơn vị đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, CNV, người lao động thể hiện rõ quyền công dân của mình, tích cực tham gia bầu cử. Tạo sự quyết tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương tại các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí cũng đề nghị: Mỗi đại biểu, với vị trí công tác của mình trên cơ sở nắm vững nội dung cơ bản đã được truyền đạt, cần chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị, giúp họ hiểu và nắm vững những quan điểm cơ bản của nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI). Triển khai thực hiện có kết quả nghị quyết của Trung ương, coi đây là khâu mấu chốt quyết định trong việc biến nghị quyết thành hiện thực, điều này đòi hỏi tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn của toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Tổng công ty.

Qua hội nghị này, tin tưởng rằng các cấp uỷ Đảng, cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ sẽ thấy rõ hơn ý nghĩa tầm quan trọng những nội dung đã được Hội nghị lần thứ 12, BCH Trung ương khoá XI thông qua đó cụ thể hoá xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12, Ban chấp hành Trung ương khoá XI đi vào thực tiễn cuộc sống./.