Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cơ sở CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh

26/03/2015 21:58

Ngày 25/3/2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cơ sở Công ty cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dự đại hội có đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban dân vận Đảng ủy Khối DNTW, Tổ trưởng tổ công tác theo dõi chỉ đạo Đại hội tại Đảng bộ Tổng công ty và các đồng chí thành viên trong tổ công tác; đồng chí Đặng Thúc Kháng-Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng uỷ, uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ và lãnh đạo, cán bộ các Ban của Đảng uỷ Tổng Công ty; các đồng chí là đại biểu các đơn vị bạn và 81 đồng chí đảng viên của Đảng bộ công ty cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đặng Thúc Kháng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ, trước tình hình khó khăn chung của kinh tế đất nước cũng như của ngành thép, Đảng bộ Công ty đã liên tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Song với sự nỗ lực cố gắng của toàn Đảng bộ, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Công ty đã tranh thủ được sự lãnh đạo, giúp đỡ tạo mọi điều kiện của Đảng ủy cấp trên, đồng thời chủ động khắc phục mọi khó khăn, phát huy tối đa tiềm năng nội lực của Công ty. Từ đó, hoạt động kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định; hàng năm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và cổ tức do Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động về sự phát triển của Công ty trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các mặt công tác. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, giữ vững ổn định chính trị nội bộ. Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Công ty ngày càng được rõ nét hơn, là hạt nhân tập hợp, đoàn kết đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty, lãnh đạo chỉ đạo toàn Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, các tổ chức Đoàn thể quần chúng luôn phát huy tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cũng thẳng thắn thừa nhận những mặt còn tồn tại hạn chế cũng như những khó khăn trong thực hiện thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công ty ttiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp. Tổ chức hoạt động kinh doanh và đầu tư đạt hiệu quả theo kế hoạch đề ra . Đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho 100% người lao động. Xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ CTCP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Thúc Kháng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010 – 2015. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhấn mạnh, Đảng bộ Công ty cần tiếp tục phát huy những thế mạnh của mình, khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại để Lãnh đạo, chỉ đạo Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Trong đó cần bám sát nội dung Nghị quyết của Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm và mục tiêu phương hướng của Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh trong từng năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và CNV nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty và Đảng bộ Tổng công ty đã đề ra.

Các đại biểu dự Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Trung ương, của Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trình Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 09 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên gồm 09 đồng chí.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI