Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm tại Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL.

Trong 2 ngày (chiều 04 và sáng 05 tháng 5 năm 2020), Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội được Đảng ủy Tổng công ty chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm để các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Tổng công ty tới dự và học tập kinh nghiệm.

08/05/2020 08:08

Trong 2 ngày (chiều 04 và sáng 05 tháng 5 năm 2020), Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội được Đảng ủy Tổng công ty chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm để các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Tổng công ty tới dự và học tập kinh nghiệm.

Về dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Tổ phó Tổ công tác chỉ đạo Đại hội tại Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP; Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam; đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Đại hội hội và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội; các đồng chí là Bí thư các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty tại khu vực phía Nam và 85 đồng chí đảng viên của Đảng bộ.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra và đạt được kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Cụ thể kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã có những chuyển biến tích cực, liên tục có hiệu quả, đặc biệt là chỉ tiêu sản lượng sản xuất, tiêu thụ thép cán đạt 102,47 %; Doanh thu đạt 115,85 %; Lợi nhuận trước thuế đạt 161,21 % so với Nghị quyết Đại hội đề ra; Việc làm, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được giữ vững, nội bộ ổn định, đoàn kết. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Công ty. Xếp loại chất lượng Chi bộ “Trong sạch vững mạnh” và đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên đạt kế hoạch đề ra; Số lượng đảng viên mới được kết nạp đạt 112% kế hoạch so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong nhiệm kỳ, có 04 năm Đảng bộ Công ty được Đảng ủy Tổng công ty xếp loại “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; Các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy đã phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mỗi tổ chức. Đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế nhất định như: Các dự án mở rộng sản xuất không thực hiện được theo kế hoạch, 2/2 dự án nhóm B của đơn vị phải xin dừng thực hiện; Công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ đôi khi còn hạn chế. Chưa phát huy được trí tuệ của tập thể Đảng viên trong tham gia thảo luận các nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, của Chi bộ.

Về nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL đặt mục tiêu cụ thể về sản lượng sản xuất Phôi thép: 3,160 triệu tấn; Thép cán: 2,640 triệu tấn; Tiêu thụ: 2,640 triệu tấn; Doanh thu: 44.900 tỷ; Lợi nhuận: 425 tỷ đồng; Nộp Ngân sách: 2.074 tỷ đồng; Thu nhập bình quân: 20,0 triệu đồng/người/tháng. Phấn đấu Đảng bộ xếp loại ”Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền; Chi bộ trực thuộc xếp loại trong sạch vững mạnh đạt 100%; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85 % trở lên, trong đó từ 15 đến 20 % đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Kết nạp đảng viên mới: 25 đồng chí; Lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát huy tốt vai trò, chức năng của từng tổ chức, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty. Xây dựng tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên vững mạnh.

Để triển khai hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đề ra, Đại hội đã thông qua 6 nhóm giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và 05 nhóm giải pháp trong công tác xây dựng Đảng để triển khai thực hiện.

Đ/c Nghiêm Xuân Đa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Đại hội.

Đồng chí đã đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL, Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty đã vượt qua những khó khăn thách thức và đã phấn dấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đặc biệt là chỉ tiêu sản lượng sản xuất, tiêu thụ thép cán đạt, doanh thu, lợi nhuận trước thuế 1.280 tỷ đồng/794 tỷ đồng kế hoạch, đạt 161,21 % so với Nghị quyết Đại hội đề ra; Việc làm, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được giữ vững, nội bộ ổn định, đoàn kết. Công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị tư tưởng, tổ chức, kiểm tra. Hoạt động của Đảng bộ Công ty ngày càng bài bản, nền nếp hơn. Đã hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm đúng mức. Là một trong số ít các đơn vị hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Chất lượng xếp loại tổ chức đảng và đảng viên đã có những chuyển biến rõ rệt, trong nhiệm kỳ, có 04 năm Đảng bộ Công ty được Đảng ủy Tổng công ty xếp loại “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; Các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy đã phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mỗi tổ chức, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty. Những thành quả mà cán bộ, đảng viên, người lao động tại Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng đề nghị Đại hội làm rõ những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo chính trị.

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí đề nghị Đại hội tập trung vào các nội dung:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao năng lực và thực hiện thành công việc tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao công tác quản trị;

2. Tập trung củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đổi mới hình thức sinh hoạt Đảng, nâng cao năng lực, tầm nhìn của cán bộ chủ chốt Công ty; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong đời sống hằng ngày;

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là trong việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận đã ban hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương để đảm bảo công tác kiểm tra giám sát có hiệu quả;

4. Tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực của quản trị doanh nghiệp, xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ; phân cấp, phân quyền rõ ràng, xây dựng thực hiện đánh giá công việc, đánh giá vị trí công tác; mở rộng và phát huy dân chủ trong Đảng bộ, trong Công ty, trong tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty;

5. Tăng cường đối thoại, cung cấp thông tin hai chiều, tạo được niềm tin cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công ty xây dựng Đảng. Xây dựng tập thể đoàn kết.

6. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, là một yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của Công ty trong thời gian tới.

7. Chủ động nghiên cứu đổi mới sáng tạo trong công tác quản trị, điều hành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị các đại biểu sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, công tâm, có năng lực, có đủ tiêu chuẩn để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ Công ty đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III.

Công tác bầu cử tại Đại hội Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Nghiêm Xuân Đa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trao tặng Giấy khen cho Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL

Cũng tại Đại hội, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tặng Giấy khen cho Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch về sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy Khối, Thường trực Đảng ủy Tổng công ty tặng hoa chúc mừng các đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL khóa III, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 09 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Nguyên Ngọc tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty khóa III. Đại hội cũng bầu 09 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị phiên thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – CTCP khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL

Sau Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel. Trên cơ sở những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các đơn vị đạt kết quả tốt.