Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam 10 năm xây dựng và phát triển

Sáng 26/9/2017, tại Hội trường tầng 8 Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, Đảng ủy Tổng công ty tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ (26/9/2007 - 26/9/2017).

28/09/2017 16:21

Sáng 26/9/2017, tại Hội trường tầng 8 Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, Đảng ủy Tổng công ty tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ (26/9/2007 - 26/9/2017).

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Trần Lum - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; Đ/c Hồ Nghĩa Dũng - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Nguyên Chủ tịch HĐQT, Nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty; Đ/c Nguyễn Kim Sơn - Nguyên Chủ tịch HĐQT, Nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty ; Đ/c Mai Văn Tinh – Nguyên Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT; Đ/c Đậu Văn Hùng - Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty . Cùng dự có các đồng chí nguyên là Thường trực Đảng ủy Tổng công ty; nguyên Ủy viên HĐQT Tổng công ty; các đồng chí Nguyên là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; các đồng chí Nguyên Chủ tịch Công đoàn, Nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty qua các thời kỳ.

Diễn văn do đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã nêu rõ: Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các Bộ ban ngành Trung ương, mà trực tiếp là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Bộ Công thương, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong Tổng công ty nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh(SXKD) có hiệu quả; công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên các mặt công tác; tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty đoàn kết, thống nhất.

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đọc diễn văn Lễ kỷ niệm

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Tổng công ty đã ban hành 04 nghị quyết chuyên đề, 02 kết luận chuyên đề, 21 chỉ thị, 23 chương trình hành động quan trọng, với nhiều giải pháp quyết liệt để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh của Tổng công ty,... để lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty và cấp ủy trong Đảng bộ triển khai nhiệm vụ SXKD, đầu tư phát triển hàng năm, hàng quý. Đối với những vấn đề, lĩnh vực khó, có tính chất đặc thù, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tiêu biểu như Kết luận 1719 về “Những giải pháp cấp bách nhằm giúp Công ty mẹ-Tổng công ty vượt qua khó khăn trong năm 2014”; Nghị quyết số 463 ngày 20/10/2011 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ Tổng công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả mối quan hệ giữa các đơn vị trong lĩnh vực sản xuất và lưu thông phân phối”; Nghị quyết số 02 ngày 28/01/2016 về ”Nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế”; Kết luận số 36 ngày 08/4/2016 về “Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực thép dẹt” trong đó tập trung vào các giải pháp tăng cường công tác quản trị Công ty, tái cơ cấu doanh nghiệp, đổi mới hệ thống phân phối, tăng cường công tác cán bộ... Các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng uỷ Tổng công ty khi ban hành đều đảm bảo đúng, trúng, sát với tình hình thực tiễn nên đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Chính vì vậy, trong những năm qua mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ Tổng công ty, sự giúp đỡ tạo điều kiện của Chính phủ, của Đảng uỷ Khối DNTW, của các cấp, các ngành và sự nỗ lực cố gắng của cả đội ngũ CBCNVLĐ trong hệ thống Tổng công ty , hoạt động SXKD của Tổng công ty có hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập cho hơn 15.000 lao động trong toàn hệ thống, góp phần quan trọng vào bình ổn thị trường thép trong nước. Tổng sản lượng sản xuất của toàn hệ thống Tổng công ty giai 2007-2017 là gần 15 triệu tấn phôi thép (tăng trưởng bình quân 12,7%/năm ); 29 triệu tấn thép cán các loại (tăng trưởng bình quân 5,8%/năm).

Công tác đầu tư phát triển đã thực hiện theo kế hoạch đề ra, đã chỉ đạo phối hợp hoàn thành đầu tư và đưa vào sản xuất 3 dự án nhóm A là: Dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai công suất 500.000T/năm, dự án mở rộng sản xuất và xưởng luyện thép công suất 550.000T/năm, dây chuyền cán thép 400.000T/năm của Công ty TNHH thép Vinakyoei và dự án mở rộng sản xuất Công ty Tôn Phương Nam với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng... với năng lực sản xuất phôi thép đạt được trên 2,4 triệu tấn/năm, thép cán các loại đạt gần 4 triệu tấn/năm, đưa Tổng công ty là một trong những nhà sản xuất thép hàng đầu của Việt Nam

Là Tổng công ty 91 đầu tiên thực hiện cổ phần hóa thành công vào năm 2011. Sau khi cổ phần hóa, Tổng công ty đã xây dựng và từng bước triển khai chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn 2020. Đồng thời đã xây dựng đề án tái cơ cấu đến 2020 và định hướng tập trung củng cố cơ sở hiện có, đẩy mạnh mọi nguồn lực vào lĩnh vực sản xuất thép. Tổng công ty đã thực hiện thoái vốn ở những lĩnh vực đầu tư ngoài ngành, trong quá trình thực hiện thoái vốn Tổng công ty luôn đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, bảo toàn được vốn và thu được hiệu quả cao.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng công ty luôn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình với xã hội, luôn đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ và công tác an sinh xã hội. Trong thời gian qua, Tổng công ty đã hỗ trợ hơn 182 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên các mặt công tác. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, coi trọng và có đổi mới về hình thức, phương pháp. Chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng đã được nâng lên. Chủ động ngăn ngừa, đấu tranh, phê phán với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường xuyên coi trọng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, toàn diện, đúng mục tiêu, quan điểm của Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát các cấp được duy trì; thường xuyên củng cố, xây dựng, kiện toàn tổ chức.

Đã lãnh đạo các đoàn thể quần chúng bám sát nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty thường xuyên đổi mới, sáng tạo, thực hiện nhiều giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tổng công ty.

Thời gian tới, Đảng bộ Tổng công ty xác định, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra; tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng chi bộ. Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty và đơn vị đề ra.

Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng Đảng bộ Tổng công ty về những kết quả, thành tích xuất sắc đạt được trong 10 năm qua. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, phân tích nguyên nhân, đồng thời dự báo những thách thức mà Tổng công ty sẽ đối mặt trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị Tổng công ty cần tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, đổi mới công nghệ, từng bước ứng dụng các công cụ quản trị hiện đại nhằm nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; lãnh đạo đơn vị thực hiện toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2017 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được phê duyệt, trọng tâm là triển khai thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty xuống 36% vào năm 2018 và thoái hết vốn Nhà nước tại Tổng công ty vào năm 2019 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương, song song với việc thực hiện các giải pháp chống thất thoát tài sản nhà nước.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; chủ động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng hoạt động theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng; tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nội bộ ổn định đoàn kết thống nhất.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiêp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam cho cán bộ đảng viên của Tổng công ty.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiêp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam cho 09 đồng chí cán bộ đảng viên của Tổng công ty.

Thường trực Đảng ủy TCT tặng hoa tri ân các đồng chí Nguyên thường trực Đảng ủy Tổng công ty các thời kỳ

Nhân dịp này, Đảng ủy Tổng công ty đã tặng hoa tri ân các đồng chí Nguyên Thường trực Đảng ủy Tổng công ty các thời kỳ và tặng giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng công ty giai đoạn 2007-2017.

Thường trực Đảng ủy TCT tặng giấy khen cho 10 tập thể

Thường trực Đảng ủy TCT tặng giấy khen cho 10 cá nhân

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỄ KỶ NIỆM

Các đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty qua các thời kỳ

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Tổng công ty qua các thời kỳ

Các đồng chí Tổng Giám đốc Tổng công ty qua các thời kỳ

Các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty qua các thời kỳ