Đảng ủy TCT Thép Việt Nam - CTCP tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

19/01/2016 21:16

Ngày 15/01/2016, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận, kiểm tra của Đảng”, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng. Đến dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo và cán bộ các Ban của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ Tổng công ty phát biểu tại hội nghị

Năm 2015, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Tổng giám đốc và sự quyết tâm của cả đội ngũ, chính vì vậy Tổng công ty đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác đề ra. Sản xuất thép thô tăng 23,7%, sản xuất thép thành phẩm tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2014; thị phần tiếp tục được củng cố và tăng trưởng. Số lượng các đơn vị bị lỗ giảm dần, nhiều đơn vị có kết quả lợi nhuận tăng trưởng cao so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ tăng 19% so với kế hoạch. Công tác đầu tư phát triển được triển khai thực hiện tương đối tốt. Một số dự án hoàn thành đưa vào vận hành, khai thác đã góp phần tăng sản lượng và nâng cao năng lực sản xuất của Tổng công ty. Việc làm của người lao động được duy trì ổn định, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đồng bộ. Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty và cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục được khẳng định. Công tác tuyên truyền, nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên người lao động đặc biệt là đối với những đơn vị sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn và những đơn vị trong quá trình thực hiện Đề án tái cơ cấu được quan tâm thường xuyên, từ đó tạo được sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện. Công tác cán bộ được triển khai thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định. Đặc biệt đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội của 38 tổ chức cơ sở đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Các tổ chức chính trị xã hội trong Tổng công ty đã phối hợp thực hiện tốt chương trình công tác đề ra, đồng thời phát huy tốt vai trò trách nhiệm của từng tổ chức đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty năm 2015.

Quang cảnh hội nghị

Về kết quả thực hiện Luật phòng chống tham nhũng lãng phí: Qua 10 năm triển khai thực hiện đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của Tổng công ty, việc cải cách thủ tục hành chính, việc quản lý, sử dụng tài sản công... Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Ban hành và thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban kiểm tra Đảng ủy với Thanh tra, Ban Kiểm soát Tổng công ty trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Trong 10 năm, Tổng công ty đã giải quyết 38 đơn thư khiếu nại, tố cáo; bình quân hàng năm thực hiện từ 15 - 20 đợt kiểm tra theo kế hoạch. Thông qua kiểm tra đã chấn chỉnh kịp thời hoạt động tại các đơn vị trực thuộc và các công ty con, công ty liên kết, đồng thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực có thể xảy ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong năm 2015. Đồng chí đã chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc trong thời gian tới cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, tái cơ cấu theo đề án đã được phê duyệt…, triển khai tốt việc tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập quốc tế”; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Nghị quyết số 463 của Đảng ủy Tổng công ty; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2015… xây dựng Đảng bộ Tổng công ty vững mạnh, Tổng công ty ổn định và phát triển bền vững.

Ký Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy Tổng công ty với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam

Cũng tại Hội nghị này, Đảng ủy Tổng công ty đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 03 đồng chí và trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận, kiểm tra của Đảng” cho 02 đồng chí. Ngoài ra, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tặng Giấy khen cho 08 Đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015 và cho 01 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2011 - 2015); tặng Giấy khen cho 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015 và tổ chức ký Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty./.

Các đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Các đồng chí được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận và kiểm tra của Đảng

BTV Đảng ủy TCT tặng Giấy khen cho các chi, đảng bộ đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015 và 5 năm liền (2011 - 2015)

BTV Đảng ủy TCT tặng giấy khen cho 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015