Đảng ủy TCT Thép Việt Nam-CTCP tổ chức hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2016 khu vực Hà Nội

Ngày 16/8/2016 tại Hội trường tầng 8 Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2016 cho các tổ chức Đảng trực thuộc tại khu vực Hà Nội.

19/08/2016 09:13

Ngày 16/8/2016 tại Hội trường tầng 8 Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2016 cho các tổ chức Đảng trực thuộc tại khu vực Hà Nội.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nghiêm Xuân Đa-Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Vũ Bá Ổn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra và chuyên viên các Ban Đảng ủy Tổng công ty, các đồng chí cấp ủy viên, Chủ nhiệm UBKT, cán bộ làm công tác đảng vụ của các tổ chức Đảng trực thuộc, các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty nhấn mạnh: Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty, hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Tổng công ty đã nhận thức và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, vai trò của tổ chức Đảng ngày càng được thể hiện rõ nét hơn, đặc biệt trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức và ngày càng đi vào nền nếp; có nhiều đồng chí cán bộ trên cương vị là người đứng đầu cấp ủy đã thể hiện rõ được vai trò, trách nhiệm của mình trong lãnh đạo chỉ đạo hoạt động tổ chức Đảng đơn vị; có nhiều đồng chí cán bộ làm công tác Đảng vụ có kỹ năng nghiệp vụ tốt, có sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ.

Đồng chí Đinh Mạnh Thanh - Ủy viên BCH, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Khối DNTW

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế tồn tại cần khắc phục đó là: Vẫn còn một số TCCSĐ chưa nhận thức đầy đủ và triển khai thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng Đảng, chưa duy trì tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nội dung họp cấp ủy, họp chi bộ chưa bao trùm lên tất cả các mặt công tác lãnh đạo của cấp ủy, của chi bộ; việc thực hiện các nghiệp vụ trong công tác Đảng viên chưa đúng tiến độ và còn có sai sót; công tác kiểm tra, giám sát chưa được triển khai thực hiện thường xuyên; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra giám sát còn hạn chế… Một trong những nguyên nhân của những tồn tại trên là do nghiệp vụ về công tác đảng của đội ngũ cán bộ cấp ủy, UBKT, cán bộ giúp việc cấp ủy còn hạn chế.

Toàn cảnh Hội nghị

Để giúp các tổ chức đảng khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, Đảng ủy Tổng công ty đã mời đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đến dự và lên lớp truyền đạt các nội dung cơ bản, những nội dung mới nhất của quy định số 29-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng; nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác Văn phòng cấp ủy. Đồng chí Đinh Mạnh Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương truyền đạt nội dung mới nhất, cơ bản nhất của quy định 30-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, quy trình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ....cho cán bộ làm công tác đảng chuyên trách và đội ngũ cấp ủy, cán bộ giúp việc cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, Ủy ban kiểm tra, cán bộ giúp việc cấp ủy tại các tổ chức Đảng trực thuộc cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng những kiến thức đã tiếp thu được từ hội nghị tập huấn vào quá trình công tác để chủ động cùng với lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh./.