Đảng ủy TCT Thép Việt Nam-CTCP tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chiều ngày 03/01/2018, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty mở rộng tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 qua hệ thống VideoConference tại 02 đầu cầu: Phía Bắc tại Trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và phía Nam tại Văn phòng đại diện, số 56 Thủ Khoa Huân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DN Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ trì hội nghị.

05/01/2018 15:02

Chiều ngày 03/01/2018, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty mở rộng tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 qua hệ thống VideoConference tại 02 đầu cầu: Phía Bắc tại Trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và phía Nam tại Văn phòng đại diện, số 56 Thủ Khoa Huân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DN Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Đảng bộ, các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty, cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các ban của Đảng ủy Tổng công ty; các đồng chí là Bí thư các Đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở và các đồng chí đảng viên được trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Đảng

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thống nhất đánh giá: năm 2017, mặc dù thị trường thép thế giới và trong nước có nhiều biến động khó lường, đặc biệt là các mặt hàng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty cùng với sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tiếp tục được duy trì ổn định, các chỉ tiêu chủ yếu của Tổng công ty về cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra, có tăng trưởng so với cùng kỳ, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận có tăng trưởng cao so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lợi nhuận hợp nhất trước thuế tăng 116,6%; lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ tăng 105,8%); Công tác quản trị tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng thiết thực và hiệu quả; công tác đầu tư phát triển, tái cơ cấu doanh nghiệp, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện; việc làm, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được giữ vững, nội bộ ổn định; các tổ chức đoàn thể quần chúng hoạt động có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: Tư tưởng, tổ chức cán bộ và kiểm tra, giám sát, đảm bảo phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Tổng công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước chi phối.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những tồn tại hạn chế như mức tăng trưởng về chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ còn thấp, chưa đạt được mức tăng trưởng bình quân của toàn ngành; công tác phối hợp liên kết hệ thống trong lĩnh vực sản xuất thép dẹt và phôi thép chưa đạt chỉ tiêu Tổng công ty giao; Việc thoái vốn của Tổng công ty tại một số đơn vị còn chậm tiến độ, chưa đạt kế hoạch đã đề ra; Một số đơn vị do chưa làm tốt công tác thông tin và dự báo thị trường, dẫn đến hàng tồn kho cao làm tăng chi phí, ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của đơn vị và Tổng công ty; Việc triển khai công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án nhóm B của các đơn vị còn chậm; giá trị giải ngân cho các dự án trong toàn hệ thống đạt thấp; Ở một số đơn vị việc xây dựng Quy chế làm việc của Ban chấp hành, của Ủy ban kiểm tra còn có một số điểm chưa đúng quy định của Điều lệ Đảng. Vẫn còn đảng viên vi phạm quy chế, quy định của cấp trên phải thi hành kỷ luật, Chưa hoàn thành chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới.....

Đ/c Nghiêm Xuân Đa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân vận" cho đồng chí Vũ Bá Ổn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ Tổng công ty và đồng chí Nguyễn Trọng Khôi - Nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí đã chỉ đạo cấp ủy các tổ chức Đảng các cấp trong thời gian tới cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2018, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác tiêu thụ, duy trì và mở rộng thị trường, đảm bảo tăng trưởng bền vững. Tập trung nguồn lực để khởi công các dự án nhóm B; nghiên cứu đầu tư nâng cấp, đầu tư dự án mới có công nghệ hiện đại theo chiến lược phát triển. Hoàn thành chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC; thực hiện lộ trình thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty; duy trì đủ việc làm và thu nhập cho người lao động.

Đ/c Nghiêm Xuân Đa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT trao bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW cho đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Tổng Giám đốc Tổng công ty

Trong công tác xây dựng Đảng đồng chí đề nghị cần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương khóa XII một số vấn đề về "tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; tổ chức tốt hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ Tổng công ty; thực hiện công tác kiểm tra giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức; chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra, trong đó trọng tâm là chỉ đạo tổ chức Công đoàn Tổng công ty tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023.

Đ/c Bùi Văn Hùng - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TCT trao bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW cho Chi bộ Công ty TNHH Gia công và dịch vụi thép Sài Gòn.

Cũng tại Hội nghị này, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân vận" cho 02 đồng chí; trao Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc 5 năm (2013-2017); tặng giấy khen cho 04 tổ chức Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017./.

Đồng chí Phạm Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và đồng chí Bùi Văn Hùng - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TCT tặng giấy khen cho 04 tổ chức Đảng đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017