Đảng ủy TCT Thép Việt Nam-CTCP: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII

Ngày 04/01/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho trên 600 đồng chí là lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Tổng công ty, đơn vị và toàn thể đảng viên của các đơn vị trực thuộc tại Khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu.

05/01/2018 15:09

Ngày 04/01/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho trên 600 đồng chí là lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Tổng công ty, đơn vị và toàn thể đảng viên của các đơn vị trực thuộc tại Khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu.

Thực hiện kế hoạch số 24-KH/ĐUT ngày 12/12/2017 của Đảng ủy Tổng công ty về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ngày 04/01/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép VN-CTCP đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho trên 600 đồng chí là lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Tổng công ty, đơn vị và toàn thể đảng viên của các đơn vị trực thuộc tại Khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu.

Đồng chí Phạm Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty nhấn mạnh 4 nghị quyết mà Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng để đáp ứng những vấn đề lớn, hệ trọng của đất nước vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng đã đề ra, đồng thời cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị xã hội nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ ta được xã hội đặc biệt quan tâm.

Đồng chí yêu cầu các đồng chí đảng viên cần nêu cao tính nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm trong việc học tập và quán triệt Nghị quyết. Từ đó cụ thể hóa xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của tập thể cấp ủy và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Tổng công ty và các đơn vị đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt Nghị quyết tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị khu vực phía Nam

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu cấp ủy các đơn vị tại khu vực Biên Hòa, Đồng Nai và Cần Thơ là những đơn vị chưa kết nối trực tuyến với hội nghị do Đảng ủy Tổng công ty tổ chức, cần khẩn trương hoàn thành việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt cho cán bộ đảng viên đơn vị mình. Đồng thời chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đơn vị tuyên truyền, quán triệt tới đoàn viên, CNV và người lao động của đơn vị bằng các hình thức phù hợp.

Quang cảnh hội nghị khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu

Đồng chí cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên đã tham gia các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân), những điểm mới, mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân./.