Đảng ủy TCT Thép Việt Nam-CTCP đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều ngày 12/4/2018, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty mở rộng đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty giữa nhiệm kỳ 2015-2020 qua hệ thống VideoConference tại 02 đầu cầu: Phía Bắc tại Trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và phía Nam tại Văn phòng đại diện, số 56 Thủ Khoa Huân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DN Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ trì hội nghị.

15/04/2018 14:29

Chiều ngày 12/4/2018, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty mở rộng đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty giữa nhiệm kỳ 2015-2020 qua hệ thống VideoConference tại 02 đầu cầu: Phía Bắc tại Trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và phía Nam tại Văn phòng đại diện, số 56 Thủ Khoa Huân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DN Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Đảng ủy Tổng công ty có các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở, đồng chí Trưởng Ban Kế hoạch thị trường Tổng công ty và đồng chí Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty TNHH Thép Vinakyoei.

Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày dự thảo báo cáo

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty trình bày dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty và dự thảo Báo cáoSơ kết công tác Quý I, phương hướng nhiệm vụ Qúy II năm 2018 của Đảng ủy Tổng công ty.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ (2015-2020) trong điều kiện có nhiều khó khăn, thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty cùng với sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tiếp tục được duy trì ổn định, một số chỉ tiêu có tốc độ có tăng trưởng cao so với Nghị quyết đại hội đề ra: chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất đạt 95%; chỉ tiêu thép cán dẹt đạt 92%...

Công tác quản trị đã có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt và thực tế hơn; các đơn vị từng bước đã có sự hợp tác chặt chẽ hơn trong việc cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm của nhau; công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực được chú trọng; Đề án tái cơ cấu và chiến lược phát triển Tổng công ty được điều chỉnh và thực hiện phù hợp với thực tiễn.

Công tác đầu tư được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng quy chế quản lý đầu tư của Tổng công ty, pháp luật Nhà nước về đầu tư; công tác giám sát đầu tư tại một số đơn vị trong hệ thống được thực hiện nghiêm túc, nên đã giúp cho một số dự án triển khai đảm bảo kế hoạch, phát huy công suất và có hiệu quả.

Công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác quốc phòng an ninh, an sinh xã hội,... được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch của Tổng công ty và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và các bộ, ban, ngành. Việc làm, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được giữ vững, nội bộ ổn định, đoàn kết.

Các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: Tư tưởng; tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát, đảm bảo phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Tổng công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước chi phối.

Quang cảnh hội nghị khu vực TP Hồ Chí Minh

Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, các bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu tổng quát cho nửa nhiệm kỳ còn lại là: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2015-2020: ”Đoàn kết, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng quản trị, năng lực cạnh tranh; đầu tư có hiệu quả; chủ động hội nhập quốc tế; xây dựng Tổng công ty Thép Việt Nam phát triển ổn định bền vững” và đề ra các chỉ tiêu cụ thể: Tổng tài sản tăng trưởng bình quân 3,0%; Tổng doanh thu ước đạt 124.800 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10,0%; Sản lượng phôi thép toàn hệ thống phấn đấu đạt 13.480.000 tấn, tăng trưởng bình quân 10,7% (trong đó Khối công ty mẹ con phấn đấu đạt 4.340.000 tấn, tăng trưởng bình quân 2,4%); Sản lượng thép cán dài toàn hệ thống phấn đấu đạt 14.693.500 tấn, tăng trưởng 4,7% (trong đó Khối công ty mẹ con phấn đấu đạt 4.132.000 tấn, tăng trưởng bình quân 2,2%); Hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án trọng điểm với tổng giá trị đầu tư là 6.485,8 tỷ đồng. Phấn đấu sớm tái khởi động lại Dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2; Nộp ngân sách khối Công ty mẹ con bình quân 1.000 tỷ đồng; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 2.200 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10,8%/năm; Đảm bảo việc làm cho 100% người lao động, thu nhập bình quân tăng trưởng 7,3%/năm. Phấn đấu hàng năm có trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp đảng viên mới hàng năm bình quân trên 60 đồng chí. Xây dựng Đảng bộ Tổng công ty vững mạnh toàn diện; Lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện.

Đ/c Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW phát biểu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, phân tích nguyên nhân, đồng thời dự báo những thách thức mà Tổng công ty sẽ đối mặt trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị Tổng công ty cần tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, đổi mới công nghệ, từng bước ứng dụng các công cụ quản trị hiện đại nhằm nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; lãnh đạo đơn vị thực hiện toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được phê duyệt, trọng tâm là triển khai thực hiện thủ tục chuyển giao vốn chủ sở hữu Nhà nước về SCIC quản lý và thực hiện nghiêm túc công tác thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty xuống 36% vào năm 2018 và thoái hết vốn Nhà nước tại Tổng công ty vào năm 2019 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương, song song với việc thực hiện các giải pháp chống thất thoát tài sản nhà nước. Tăng cường kiểm soát và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư của Tổng công ty, đặc biệt có các giải pháp đối với dự án thua lỗ trong 12 dự án ngành công thương

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa 12) của Đảng và Nghị quyết 02 của Đảng ủy Khối DNTW về nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng trong khối đến năm 2020.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; chủ động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Duy trì thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác kiểm tra giám sát; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng hoạt động theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nội bộ ổn định đoàn kết thống nhất.

Đ/c Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm mà Đảng bộ Tổng công ty cần quan tâm triển khai thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại:

Một là: Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, coi đây là tiền đề để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, SXKD có hiệu quả. Đồng thời phải tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng, cải tiến hoạt động của cấp ủy các cấp trong công tác KTGS, tránh hình thức. Cải tiến và nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng.

Hai là: Cấp ủy các cấp cần chú trọng triển khai các nhóm giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế đã nêu trong báo cáo.

Ba là: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoạt động SXKD có hiệu quả. Chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực và bằng nhiều biện pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, giữ vững và nâng cao hơn nữa hiệu quả SXKD của Tổng công ty và đơn vị

Bốn là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2016-2020. Hoàn thành việc chuyển giao quyền chủ sở hữu vốn Nhà nước về SCIC; thực hiện lộ trình thoái vốn của Nhà nước tại Tổng công ty theo chỉ đạo của Chính Phủ, tránh thất thoát vốn Nhà nước. Việc chuyển giao, thoái vốn thành công tạo tiền đề cho các đơn vị của Tổng công ty phát triển trong giai đoạn tới.

Năm là: Tập trung hoàn thiện các thủ thục để triển khai thực hiện các Dự án nhóm B, phấn đấu hoàn thành dự án của Thép Miền Nam, Tôn Phương Nam, Thép Thủ Đức, Thép Nhà Bè

Sáu là: Quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt từ tổng công ty tới các đơn vị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong thời gian tới. Chú trọng công tác nhận xét, đánh giá cán bộ trước khi điều động, bổ nhiệm.

Bảy là: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động trước những khó khăn Tổng công ty và đơn vị để cán bộ, đảng viên, người lao động thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ với những khó khăn của Tổng công ty và đơn vị. Từ đó tạo sự đồng thuận nhất trí cao trước những chủ trương giải pháp lớn trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tặng hoa chia tay đồng chí Vũ Bá Ổn

Cũng tại hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty đã tổ chức tri ân và chia tay đồng chí Vũ Bá Ổn - Nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP được nghỉ hưu theo quy định từ ngày 01/4/2018; Đồng chí Bùi Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ-Vnsteel, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tổng công ty xin thôi không tham gia cấp uỷ, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ theo nguyện vọng cá nhân và đồng chí Tạ Trung Hiếu - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, Nguyên Bí thư chi bộ- Tổng giám đốc Công ty CP mạ Công nghiệp Vingal được nghỉ hưu theo quy định từ ngày 01/3/2018.

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Ủy viên BTV Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty tặng hoa chia tay đồng chí Bùi Văn Hùng

Cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty để thực hiện bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã được hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2015-2020./.