Đảng ủy TCT Thép tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và đánh giá kết quả công tác quý I năm 2021

Chiều ngày 14/4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tổ chức hội nghị sở kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021 tại Hội trường tầng 8, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và phòng họp P3C (Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh). Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì hội nghị.

16/04/2021 14:26

Chiều ngày 14/4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tổ chức hội nghị sở kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021 tại Hội trường tầng 8, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và phòng họp P3C (Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh). Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì hội nghị.

Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về phía Đảng ủy Tổng Công ty có đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc TCT; Các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng các Ban chuyên môn nghiệp vụ, Trợ lý Tổng giám đốc, Thư ký Tổng công ty; Các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT các Đảng bộ cơ sở; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty; các đồng chí là Đại diện vốn chính của Tổng công ty tại các Công ty con, công ty liên kết có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ TCT; Lãnh đạo và chuyên viên các Ban tham mưu công tác xây dựng Đảng; Đại diện tập thể và các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền được Đảng bộ Khối DNTW khen thưởng; Đại diện các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Đảng ủy Tổng công ty khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và dự thảo báo cáo tóm tắt công tác xây dựng đảng quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021; đồng chí Phạm Công Thảo – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty trình bày tóm tắt báo cáo sơ kết công tác kiểm tra giám sát quý I, một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021.

Về kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, báo cáo chỉ rõ: Trong 5 năm qua, Đảng ủy Tổng công ty và cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; đã quan tâm chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từ đó tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty và đơn vị, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về lập trường tư tưởng chính trị; gương mẫu về đạo đức, lối sống; luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy Tổng công ty luôn xác định việc cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng những việc làm cụ thể thiết thực nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo công ăn việc làm, đời sống, thu nhập cho người lao động. Tiêu biểu như Kết luận về "Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực thép dẹt"; Nghị quyết về "Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ", Chỉ thị về đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí....

Đ/c Phạm Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, Đảng ủy Tổng Công ty đã cụ thể hóa và ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐUT ngày 20/6/2017 về các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ. Việc ban hành Nghị quyết đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ. Công tác quy hoạch, đào tạo được thường xuyên quan tâm hơn và gắn với công tác bổ nhiệm cán bộ tại Tổng Công ty và đơn vị.

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng uỷ Tổng công ty là một trong những yếu tố quan trong giúp Tổng công ty liên tục sản xuất kinh doanh có hiệu quả tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế giai đoạn 2016-2021 đạt 3.696,41 tỷ đồng, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động với mức bình quân thu nhập là 11 triệu đồng/người/tháng, nội bộ ổn định, đoàn kết, thống nhất, tạo niềm tin với cán bộ đảng viên, CNV, người lao động về sự phát triển của Tổng công ty trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng ủy, các Ban chuyên môn Tổng công ty, các tổ chức chính trị-xã hội theo hướng tinh gọn hiệu quả được Đảng bộ Tổng công ty chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Đảng ủy Tổng công ty đã hoàn thành việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Quy định của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Đến thời điểm hiện tại, Tổng công ty có 08 Ban nghiệp vụ, trong đó có 04 Ban hợp nhất, vừa thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Tổng công ty, vừa thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty. Đồng thời, sắp xếp và sáp nhập các chi bộ trực thuộc tại Cơ quan Tổng công ty đảm bảo tinh gọn, hiệu quả....

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty, các tổ chức đoàn thể quần chúng đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những phong trào cụ thể thiết thực như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng kiến tiết kiệm”, “Nhà máy công viên”, đảm nhận các công trình Công đoàn, các công trình, phần việc thanh niên...gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty của đơn vị. Thông qua các phong trào thi đua lao động trong sản xuất đã có nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được Trung ương, các bộ ngành liên quan và Tổng Công ty khen thưởng.

Đ/c Phạm Công Thảo - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TCT trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021

Bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, trong 05 năm qua, toàn Tổng công ty đã chi trên 73,0 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội của Tổng công ty, trong đó tập trung cho thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình CNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng và Thương binh nặng, tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà nhân ái, trường học tại các địa phương khó khăn, hỗ trợ Huyện Bắc Hà-Lào Cai và Vân Canh-Bình Định theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, hỗ trợ nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả sau bão và lũ quét ....

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vẫn còn một vài hạn chế như: một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và sự cần thiết của việc triển khai thực hiện Chỉ thị, một số đảng viên chưa làm tốt công tác nêu gương, vẫn còn cán bộ, đảng viên bị thi hành Kỷ luật Đảng do vi phạm khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đề nghị cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị cần nhanh chóng thực hiện các giải pháp để kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, đồng thời nghiêm túc triển khai thực hiện 8 giải pháp đã được nêu trong Báo cáo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội khóa XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021, báo cáo chỉ rõ: Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo các đơn vị bám sát diễn biến thị trường, đặc biệt là trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid -19 để từ đó có các giải pháp, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, tận dụng được cơ hội thị trường. Chính vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị cơ bản vẫn được duy trì ổn định, tiếp tục có hiệu quả, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 245 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch năm và tăng cao so với cùng kỳ; đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nền nếp, có hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các hoạt động theo chương trình đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì những khó khăn vướng mắc của Dự án giai đoạn II-Tisco và Dự án của VTM vẫn chưa được giải quyết, việc quyết toán cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty chưa hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, vẫn để xảy ra 01 vụ tai nạn lao động chết người.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 04 ý kiến phát biểu của các tập thể và cá nhân tập trung đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I năm 2021, đồng thời thảo luận đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quý II năm 2020 nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội, đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty nhấn mạnh:

Về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: Trong 5 năm qua, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, đời sống và thu nhập cho người lao động với mức thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước. Đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 463-NQ/ĐUT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả mối quan hệ giữa các đơn vị trong lĩnh vực sản xuất và lưu thông phân phối. Việc liên kết giữa các đơn vị sản xuất và lưu thông phân phối đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện rõ nét qua các việc làm cụ thể, thiết thực, qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thông qua các phong trào thi đua trong lao động sản xuất đã có nhiều tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng từ Trung ương đến Tổng Công ty.

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng cần cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Chỉ thị bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với công tác quản lý và sử dụng đất của Tổng công ty và các đơn vị” nhằm góp phần phòng tránh rủi ro xảy ra trong quản lý đất đai tại Tổng Công ty, đơn vị và Nghị quyết “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản trị, quản lý vốn của Tổng công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết” nhằm đảm bảo cao nhất lợi ích và tránh nguy cơ mất vốn của Tổng Công ty. Yêu cầu bộ phận đại diện vốn tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên và Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung tiếp tục triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Ban chỉ đạo xử lý các dự án yếu kém ngành công thương. Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng công ty trước những khó khăn của Tổng công ty và đơn vị, đặc biệt là tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên và Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021: Quý I/2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị cơ bản vẫn được duy trì ổn định và tiếp tục có hiệu quả. Sản xuất phôi tăng 16% so với cùng kỳ, tiêu thụ và thép thành phẩm tăng từ 7-8% so với cùng kỳ, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 245 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch năm và tăng cao so với cùng kỳ; đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên các mặt công tác.

Về nhiệm vụ quý II năm 2021, đồng chí yêu cầu các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, đại diện vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty, bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty và đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, có hiệu quả trong quý II và làm nền tảng cho kết quả 6 tháng đầu năm 2021. Tiếp tục có sự hỗ trợ tốt cho CTCP Gang thép Thái Nguyên và Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại Tổng công ty, đơn vị theo yêu cầu của cấp trên; đồng thời chủ động có các phương án đối phó với dịch bệnh trong tình hình mới nhằm đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy trình sản xuất, bảo hộ lao động, phấn đấu không để xảy ra sự cố về thiết bị và tai nạn lao động.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của BTV Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tổ chức trao tặng cờ cho Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam và bằng khen cho 02 cá nhân (Đc Nguyễn Hữu Khánh - Đảng bộ Công ty Thép Nhà Bè và đc Trương Bá Liêm - Đảng bộ Công ty Kim khí thành phố Hồ Chí Minh) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020) và Đảng ủy Tổng công ty đã trao tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2020./.

Đại diện các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020) được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW tặng cờ và bằng khen

Đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05, giai đoạn 2016 - 2020 vinh dự nhận Giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty

Đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05, giai đoạn 2016 - 2020 vinh dự nhận Giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty