Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

12/05/2016 14:48

Sáng 11/5/2016, tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đ/c Phạm Viết Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu khai mạc hội nghị

Đến dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo Trung ương - Trưởng bộ phận giúp việc Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03; đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Tô Quang Thu - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương;

Về phía Đảng ủy Khối DNTW có đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng, Phó các Ban của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí thường trực Đảng ủy trực thuộc và đại diện các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị. Trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị được Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và các đảng ủy trực thuộc triển khai nghiêm túc, đã đem lại hiệu quả đáng khích lệ; ý thức tự giác, rèn luyện, học tập của cán bộ, đảng viên được nâng lên một cách rõ nét. Đã có nhiều cách làm hay, nhiều gương cán bộ đảng viên tiêu biểu được nhân rộng và có sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Việc học tập và làm theo Bác tại các đơn vị trong Khối đã được cụ thể hóa thông qua các phong trào thi đua trong lao động sáng tạo, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, thông qua phong trào đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng. Các đồng chí đứng đầu cấp ủy và đơn vị đã gương mẫu thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành, tập trung giải quyết dứt điểm một số vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, lao động. Đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên.

Đ/c Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo Trung ương- Trưởng bộ phận giúp việc Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03 phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương - Trưởng bộ phận giúp việc Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03 khẳng định: Năm năm qua, trong bối cảnh khó khăn của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, các doanh nghiệp trong Đảng ủy khối đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; việc học tập và làm theo Bác đã dần đi vào nền nếp, khắc phục từng bước bệnh hình thức. Đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) ”Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nêu cao vai trò gương mẫu, ý thức tự giác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu đơn vị theo Quy định 101 của Ban Chấp hành Trung ương; Đồng thời tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương và phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, tự giác của từng cá nhân, từng đơn vị.

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tuyên dương, khen thưởng

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tặng thưởng cho 80 tập thể, 92 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 năm (2011 - 2015). Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP vinh dự có 02 tập thể và 02 cá nhân được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khen thưởng, về tập thể gồm có Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL và Đảng bộ Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long; về cá nhân có đồng chí Văn Công Hòa - Công nhân cơ khí bậc 7/7, Tổ trưởng sữa chưa cơ phân xưởng cán, Công ty cổ phần thép Nhà Bè và đồng chí Trần Kim Sơn - Kỹ thuật viên phân xưởng Luyện thép, Công ty cổ phần Thép Biên Hòa. Trong đó, đồng chí Văn Công Hòa – Công nhân cơ khí bậc 7/7, Tổ trưởng sữa chưa cơ phân xưởng cán, Công ty cổ phần thép Nhà Bè vinh dự là 01 trong 07 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CỦA ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY ĐƯỢC ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW TẶNG BẰNG KHEN