Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức hội nghị BCH mở rộng tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

21/01/2015 13:11

Ngày 19/01/2014, Đảng ủy Tổng công ty thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty mở rộng lần thứ 21 tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Minh – Chuyên viên cao cấp, Hàm Vụ trưởng Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng các đồng chí UVTV, Trưởng, phó các ban và cán bộ các Ban của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Năm 2014, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Ngoài những khó khăn chung của nền kinh tế, của Ngành thép thì Tổng công ty còn phải đối mặt với những khó khăn thách thức ngay trong nội tại của Tổng công ty do kết quả SXKD lỗ 02 năm liên tục từ năm 2012, 2013 chuyển sang. Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2014 Đảng uỷ Tổng công ty đã chủ động đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt và mang tính đột phá thông qua việc ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết; Kết luận lãnh đạo toàn diện trên tất cả các mặt công tác từ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, tái cơ cấu doanh nghiệp; công tác tổ chức cán bộ và công tác xây dựng Đảng. Nổi bật là việc ban hành Kết luận số 1719-KL/ĐUT, ngày 24/01/2014 về “Những giải pháp cấp bách nhằm giúp Công ty mẹ-Tổng công ty vượt qua khó khăn trong năm 2014”. Là một trong những Kết luận mang tính quyết định giúp Công ty mẹ-Tổng công ty vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả đáng ghi nhận: SXKD có lãi; công tác đầu tư có những chuyển biến tích cực; hoàn thành Phương án tái cơ cấu Công ty mẹ; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, nội bộ ổn định, đoàn kết, thống nhất.

Các đồng chí đại biểu dự hội nghị

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai thưc hiện đồng bộ trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra. Đặc biệt thông qua việc kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đã chủ động phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm tự giác chấp hành kỷ luật của đảng viên, tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng làm trong sạch nội bộ Đảng và xây dựng các tổ chức đảng theo hướng trong sạch vững mạnh thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty và đơn vị. Đồng thời củng cổ niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng công ty đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Tổng Giám đốc Tổng công ty và đại diện một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã phát biểu để làm rõ thêm những nội dung trong báo cáo và chia sẻ những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD, trong công tác xây dựng Đảng…. đồng thời cũng nêu những đề xuất, kiến nghị và giải pháp để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tổng công ty năm 2015.

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ khối DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Khê- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương các thành tích của Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã đạt được trong năm 2014, đánh giá cao các giải pháp của Tổng công ty góp phần tháo gỡ khó khăn, chặn được lỗ và SXKD của Tổng công ty bước đầu đã có lãi. Đồng chí mong muốn Đảng ủy Tổng công ty thép sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa ra các giải pháp quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí cũng chỉ rõ, trong năm 2015, Đảng bộ Tổng công ty cần tiếp tục nâng cao vị trí của người đứng đầu “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là quan tâm đến đội ngũ cán bộ chiến lược; chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thực hiện tốt các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng sinh hoạt chuyên đề.

Đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Thúc Kháng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong năm 2014. Đồng chí chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc trong thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, các dự án đầu tư trọng điểm, tiếp tục triển khai quyết liệt đề án tái cơ cấu của Tổng công ty.., tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí; tiếp tục quán triệt thực hiện quy định số 101 - QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp";, tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng và chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề, tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty …góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng công ty ngày một vững mạnh.

Đồng chí Đặng Thúc Kháng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu tổng kết hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 03 đồng chí và trao kỷ niệm chương “vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho đồng chí Phạm Thu Hiền - UVTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty và đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CTCP Thép Nhà Bè và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Đồng chí Trần Thanh Khê - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Vũ Bá Ổn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT

trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên

Đồng chí Phạm Tấn Công - UVTV, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối DNTW trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng" cho 02 đồng chí

Đồng chí Trần Thanh Khê - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW trao Cờ thi đua của Đảng ủy Khối DNTW cho Chi bộ Công ty Tôn Phương Nam